Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


  0 0

  บันทึกภาพเมื่อ 23.00 น. 22 ต.ค.2559 

  22 ต.ค. 2559 กรมประชาสัมพันธ์และ Google เชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก โดยสามารถลงชื่อแสดงความอาลัยได้ที่ https://sites.google.com/site/mapofmemory/sign และชมแผนที่ได้ที่ https://sites.google.com/site/mapofmemory/map

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

   
  สำนักข่าวไทยรายงานเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่านายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปลี่ยนมาทำหน้าที่บริหารกลางได้ดูแลเกี่ยวกับการทำแผนการวางยุทธศาสตร์  การจัดสรรงบประมาณและกลไกการตรวจสอบการทำงานให้ประสบความสำเร็จ จึงได้หารือกับหลายฝ่ายกระทั่งมีแนวทางในการทำงานของ กกต.ในช่วง 1 ปีข้างหน้านี้  เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมโดยนำแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ตัวชี้วัดในการทำงาน  ว่าเมื่อทำแล้วมีความสำเร็จเพียงไร และสร้างหลักกิโลการตรวจสอบหรือไมล์สโตน กำหนดเป็นห้าไมล์สโตนทุกสามเดือนจนครบ 12 เดือน ต้องรายงานผลการทำงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่
   
  นายสมชัย กล่าวว่า หลังจากนั้นจะมีการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมอย่างไร  โดยได้นำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองแนวพระยุคลบาทในตอนหนึ่งว่า  “การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” ดังนั้นยุทธศาสตร์ของ กกต.จึงมุ่งไปที่การกลั่นกรองบุคคลก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองด้วยการส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง  ป้องกันไม่ให้คนไม่ดี คนทุจริตหรือซื้อเสียง ใช้เงินเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญห้าเรื่อง
   
  นายสมชัย กล่าวว่า 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง โดยร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เครือข่าย รด.จิตอาสา เครือข่ายลูกเสือ กกต.และเครือข่ายองค์กรเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาเหลือเพียงไม่ถึง 25 % ถือว่าน้อยมาก ดังนั้นจึงต้องสร้างโครงสร้างในการจัดการและกลไกในการประสานงานเพื่อกำหนดทิศทางให้เครือข่ายเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการทำงานของกกต.ในการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยตั้งเป้าว่าจะต้องมีองค์กรเอกชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ครบทุกจังหวัดจากเดิมในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีเลยและต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหน่วยเลือกตั้งทั้งประเทศ
   
  2 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ โดยหนึ่งปีจากนี้ไปจะเตรียมบุคลากรประมาณหนึ่งแสนคนให้เป็นผู้ที่รู้จริง เข้าใจจริง ปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมีการออกประกาศนียบัตรให้เพื่อทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งแสนหน่วยเป็นหลักในหน่วยเลือกตั้ง โดยจะเป็นกลไกที่ช่วยแก้ปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งเคยถูกวิจารณ์ในเชิงลบว่าทำหน้าที่ไม่ถูกระเบียบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.01 หรือไม่เกิน 10 หน่วยจากหนึ่งแสนหน่วย
   
  3 ยุทธศาสตร์จัดตั้งหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง โดยตั้งเป้าหมายก่อนการเลือกตั้งส.ส.ในช่วงปลายปี 60 ประเทศไทยจะมีหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างน้อยหนึ่งหมู่บ้านต่อหนึ่งอำเภอ เป็นการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านอื่นในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะช่วงที่จะมีการเลือกตั้งเท่านั้น    4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกประชาชน โดยกำหนดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเลือกตั้งคุณภาพ เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฉลาดเลือกผู้แทน ให้ข้อมูลผู้สมัครและนโยบายพรรคการเมืองแก่ประชาชน การพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ตั้งเป้าหมายมีผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยสี่แสนคน อีกทั้งจะมีการทดลองนำร่องการลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตสำหรับคนไทยในต่างประเทศจำนวน 3 ประเทศ และมีการเตรียมเครื่องต้นแบบลงคะแนนอีเล็คทรอนิกส์แบบหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนซึ่งจะแล้วเสร็จภายในหกเดือนนี้
   
  5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีในศาล ซึ่งจะมีการจัดทำหลักสูตรอบรมวิชาชีพ พนักงานสืบสวนสอบสวนและประมวลจริยธรรมจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 110 คน รวม 330 คน เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรองรับกับกฎหมายที่ให้อำนาจกกต.มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าหลังอบรมเสร็จสำนวนคดีจากทุกจังหวัดต้องจบในระดับจังหวัดภายใน 60 วัน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่จากเดิมที่เคยใช้เวลา 6-7 เดือน และการจัดทำคำวินิจฉัยต้องแล้วเสร็จสามารถยื่นคำร้องต่อศาลก่อนครบกำหนดได้ภายในหกเดือน โดยสิ่งที่กำหนดไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของเอกสารแต่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงและวัดผลลัพธ์ได้ เป็นการกำกับดูแลการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  นศ.ชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา มมส.ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว ศึกษาเรียนรู้ถีการดำเนินชีวิต และการต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินทำกินด้านภรรยานายเด่นเผย 6 เดือนแล้ว ยังคงรอคอยพ่อกลับมา ไม่ว่าจะกลับมาในสภาพไหน ก็รับได้ทั้งหมด เพราะการรอคอย โดยที่ไม่พบเบาะแสอะไรเลยมันทรมานมากกว่า

  เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2559 นางสาวปวีณา โคตรมี และนางสาวพรทิพย์ กองการ นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต และด้วยความสนใจในการต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินทำกินของคนในชุมชน

  นางสาวปวีณา โคตรมีเผยความรู้สึกว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ต่างจากที่ก่อนหน้านี้เพียงได้รับรู้ตามสื่อต่างๆ แต่ทั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการได้ลงมาสัมผัสด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจ และพอเห็นภาพได้บ้างว่าชาวบ้านมีความทุกข์ยากจากนโยบายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรบ้าง  และเพราะเหตุใดจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องในสิทธิที่ดินทำกินมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ประกาศนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” และมีการส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ และทหารเข้ามาปิดประกาศขับไล่ชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่หลายครั้ง แต่ชาวบ้านก็เดินทางไปยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และเจรจากับผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายรอบ กระทั่งมีมติให้ชะลอการไล่ชาวบ้านชุมชนโคกยาวออกนอกพื้นที่ไปก่อน จนกว่าจะมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านที่ถูกต้อง

  ปวีณา บอกอีกว่า จากที่ได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้าน โดยส่วนตัวมีความรู้สึกเหมือนจะถูกผสมไปด้วยความเงียบ สะเทือนใจตามชาวบ้านไปด้วย บรรยากาศช่างเป็นช่วงที่มองดูเยือกเย็น หม่นหมอง เช่น เมื่อได้พูดคุยเรื่องราวชีวิตของแม่สุภาพ คำแหล้ ชาวบ้านชุมชนโคกยาว ที่เอ่ยถึงความรู้สึก ที่มีต่อ “นายเด่น คำแหล้” ผู้เป็นสามี ที่แม่สุภาพบอกว่า พ่อเด่น หายตัวไปภายหลังเข้าไปหาหน่อไม้และไม้หวาย บริเวณสวนป่าโคกยาว รอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาเสียงของแม่สุภาพยังแว่วอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา ว่า นับจากวันนั้นเป็นต้นมา แม้จะมีการช่วยกันระดมตามหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดได้พบเห็นชายผู้เป็นสามีอีกเลย แม้แต่ร่องรอยก็ไม่ปรากฏทำให้ตัวเองที่ได้รับรู้ รู้สึก หดหู่ สะเทือนจิตใจไปด้วย

  “แม่สุภาพ เล่าให้ฟังด้วยว่า ถึงจะผ่านมากว่า 6 เดือนแล้ว แต่ยังรอคอยการกลับมาของพ่อเด่นแม้ความหวังที่จะกลับมานั้นคงไม่มีแล้ว แต่สิ่งที่แม่ยังหวังที่สุดคือ อยากรู้ความชัดเจนว่าพ่อเด่นหายไปไหน อะไรทำให้ต้องสูญหายไปแม่บอกด้วยว่า แม้พ่อจะกลับมาในสภาพไหน ก็รับได้ทั้งหมด ขอเพียงอย่าให้การรอคอยเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆ เพราะการรอคอย โดยที่ไม่พบเบาะแสอะไรเลยมันทรมานมากกว่าและนั่นคือสิ่งที่แม่สุภาพและชาวบ้านชุมชนโคกยาว ยังไม่ละความพยายามที่จะค้นหาพ่อเด่น ที่ได้หายตัวไปอย่างปริศนา และต้องการที่จะนำตัวพ่อเด่นกลับคืนสู่ผืนดินที่เรียกว่าบ้าน ไม่ว่าจะกลับมาในสภาพใดก็ตาม  และสิ่งนี้คือการได้รับรู้ถึงความรู้สึกโดยตรงกับชาวบ้านที่ได้รับปัญหาผลกระทบด้วยตนเอง มันมากมายเกินกว่าที่วาดหวังไว้ ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นนักศึกษาได้มีโอกาสมาเห็นได้มาสัมผัสกับพื้นที่ที่เกิดปัญหาจริงๆ ก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมาก เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กลับคืนสู่ชุมชน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นปกติสุขขึ้นมาได้อีกครั้ง” ปวีณาเล่าถึงความรู้สึก ทิ้งทาย

  ขณะที่นายบุญมี วิยาโรจน์ รองประธานโฉนดชุมชนโคกยาว บอกถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนโคกยาวว่า ชาวบ้านได้ยึดอาชีพทำการเกษตรกรเรื่อยมา กระทั่งช่วงปี 2528 รัฐได้เข้ามาดำเนินโครงการ “หมู่บ้านรักษ์ ประชารักษ์สัตว์” กระทำการอพยพชาวบ้านทั้งหมดในชุมชนโคกยาวให้ออกจากพื้นที่ โดยอ้างว่าจะมีการจัดสรรที่ดินทำกินรองรับ แล้วก็นำพื้นที่ชุมชนโคกยาวไปปลูกเป็นสวนป่ายูคาลิปตัส แต่เมื่อชาวบ้านเดินทางไปถึงพื้นที่ใหม่ ปรากฏว่ามีคนทำกินอยู่แล้ว ผู้สูญเสียที่ดินทำกิน จึงตกอยู่ในสภาพ ถูกลอยแพ กลายเป็นผู้ที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกินมานับแต่นั้น

  รองประธานโฉนดชุมชนโคกยาวบอกถึงเส้นทางการต่อสู้เพื่อที่ดินทำกิน ด้วยว่า โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี 2539-2542ได้มีการชุมนุมที่หน้าที่ว่าการอำเภอคอนสารหลายครั้ง กระทั่งมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินป่าไม้ระดับอำเภอ” เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข คือยังไม่สามารถกลับเข้าไปทำกินในที่ดินเดิมได้ ผู้เดือดร้อนจึงเข้าร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องในสิทธิที่ดินทำกินเรื่อยมาคือให้ ยกเลิกสวนป่า แล้วนำที่ดินมาจัดสรรให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน

  ต่อมาในปี 2552 ได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับผู้เดือนร้อนจากปัญหาที่ดินทำกินทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.)” โดยผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการที่ดินโดยชุมชน ในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” จนรัฐบาลขณะนั้นได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553และต่อมาได้รวมตัวกัน ในนาม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟเพื่อร่วมเรียกร้อง ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กระทั่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านตามข้อเสนอของพีมูฟและเป็นจุดเริ่มต้น ของการกลับมาทำกินในที่ดินผืนเดิมของชาวชุมชนโคกยาว

  “ที่ผ่านมชุมชนโคกยาวถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่มาโดยตลอด กระทั่งปี 2554เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังกันบุกเข้าควบคุมตัว และแจ้งข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม มีการแยกสำนวนฟ้อง ออกเป็น 4 คดี 10 รายในช่วงที่ผ่านมาได้มีการต่อสู้คดีความในชั้นศาลจังหวัดภูเขียวคดีที่ชาวบ้านโคกยาวตกเป็นจำเลยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ยกเว้นในส่วนคดีที่ 4 คือนายเด่น และนางสุภาพ คำแหล้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นางสุภาพ เดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาได้ยื่นคำร้องความว่าอยู่ระหว่างการเข้ารักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคเนื้องอกในมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น  โดยแพทย์นัดตรวจรักษาโรคอีกครั้งในวันที่ 26 กันยายน 2559 จึงขอเลื่อนการคำพิพากษาศาลฏีกาออกไป ส่วนจำเลยที่ 1(นายเด่น) ได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2559  ซึ่งมีการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อติดตามตัวจำเลยที่ 1 แล้ว แต่ยังไม่พบตัว โดยเจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งผลการสืบสวนและสอบสวนการติดตามตัวของจำเลยที่ 1 ได้ใจความว่ายังไม่พบตัวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไป ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.” รองประธานโฉนดชุมชนโคกยาวกล่าวทิ้งท้าย

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แนะประชาชนที่ต้องการกำจัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าดำ ให้เทน้ำเสียผ่านอิฐแดง หรือปล่อยน้ำระเหยแล้วทิ้งตะกอนเป็นขยะอันตราย เตือนถ้าจะรดน้ำต้นไม้ อย่ารดพืชผักที่นำไปรับประทานเด็ดขาด ด้าน กทม.ขอความร่วมมือ ไม่ทิ้งสีย้อมผ้าลงแหล่งน้ำ-ท่อระบายน้ำ

   
  23 ต.ค. 2559 ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่านายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่าการจัดการน้ำเสียอย่างง่ายจากการย้อมผ้า เนื่องจากขณะนี้ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการเสื้อผ้าสีดำเพื่อสวมใส่แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้นำเสื้อผ้ามาย้อมให้เป็นสีดำ ซึ่งการย้อมดังกล่าวมีการใช้สีย้อมรีแอคทีฟ (Reactive dyes) ทำให้เกิดน้ำเสียหลังการย้อมผ้า เพราะสีย้อมบางชนิดมีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม เป็นต้น
         
  กรมควบคุมมลพิษจึงขอแนะนำทางเลือกในการจัดการน้ำเสียอย่างง่ายจากการย้อมผ้า ดังนี้ 1. เทน้ำเสียจากการย้อมผ้าผ่านอิฐแดง เพื่อช่วยดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย 2. ปล่อยน้ำทิ้งให้ระเหยแห้งแล้วนำตะกอนไปฝังดิน หรือนำไปทิ้งในถังรับขยะอันตราย 3. เติมโซดาไฟ เติมสารส้มเพื่อให้สีตกตะกอน ใส่น้ำส้มสายชูเล็กน้อยก่อน แล้วนำน้ำใสไปรดต้นไม้ที่เป็นไม้ประดับหรือสนามหญ้า ส่วนตะกอนที่เหลือนำไปฝังดิน หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปรดต้นไม้ แต่ควบคุมให้อยู่ในปริมาณน้อย อย่านำไปรดต้นไม้หรือพืชผักที่นำไปรับประทานเด็ดขาด 
   
  กทม.ขอความร่วมมือ ไม่ทิ้งสีย้อมผ้าลงแหล่งน้ำ-ท่อระบายน้ำ
   
  เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่านายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า ในช่วงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำ ประกอบกับหาซื้อยากและมีราคาสูง จึงมีการนำเสื้อผ้าไปย้อมสีดำเพื่อสวมใส่ แต่สีย้อมผ้ามีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง หากไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ ซี่งสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการจัดการน้ำเสีย โดยประสานความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมูลนิธิตาวิเศษ ร่วมมือกันเพื่อให้ความรู้และจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   
  นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับน้ำทิ้งในการย้อมผ้าจะมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ หากปล่อยลงดินจะทำให้เกิดการสะสมในดินซึ่ง จะกระทบต่อพืช หากทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ พืชน้ำ และลักษณะทางกายภาพของน้ำ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของกทม. เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบมาเพื่อรองรับการบำบัดทางชีวภาพ แต่ไม่สามารถบำบัดสารประกอบของสีย้อมผ้าได้ หากมีน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าเข้าระบบบำบัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบำบัดน้ำเสียของกทม. 
   
  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งน้ำจากการย้อมผ้าลงดิน คลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และท่อระบายน้ำโดยตรง ขอให้เก็บน้ำที่เกิดจากการย้อมผ้าใส่ภาชนะไว้ และแจ้งสำนักงานเขตหรือสำนักการระบายน้ำเพื่อจัดรถมารับน้ำเสียจากการย้อมผ้ารวบรวมไปบำบัดอย่างถูกวิธี 
   
  นายสมพงษ์ กล่าวด้วยว่า หากสะดวกที่จะนำส่งน้ำเสียดังกล่าวด้วยตนเอง ให้ส่งไปที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี บริเวณถนนพระราม 3 เขตยานนาวา โทร. 0 2295 1148 - 52 ต่อ 1202 หรือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง ซอยประชาสงเคราะห์ 36 โทร. 08 9156 3062 จากนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประสาน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ให้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ขณะเดียวกัน กทม.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมจัดรถเคลื่อนที่ไปให้บริการบำบัดน้ำจากการย้อมผ้า ที่บริเวณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ สำนักงานเขตจะมีการสำรวจจุดให้บริการย้อมผ้าในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการให้บริการจัดเก็บน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าในบริเวณต่างๆ ต่อไป

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  โฆษกระบุ กรธ. ในการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่เคยคิดเรื่องการเซตซีโร่พรรคการเมืองแต่อย่างใด ระบุดูผลกระทบและฟังเหตุผลจากทุกฝ่าย หากอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่เขียนลงไปอยู่แล้ว

   
  เว็บไซต์โลกวันนี้รายงานเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่านายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการทำงานของ กรธ.ว่า ขณะนี้ กรธ.แต่ละคนกำลังศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับ โดยในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ กรธ.จะประชุมเพื่อหารือการสัมมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่มีกำหนดจะไปรับฟังประชาชนทั้ง 4 ภาคของประเทศว่าจะดำเนินการอย่างไร จะเลื่อนไปจัดได้ในวันไหนบ้างซึ่ง กรธ.ได้ให้อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่มีนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานไปพิจารณาอยู่ เพราะ กรธ.เองก็มีความกังวลว่า หากเลื่อนนานไปอาจจะกระทบกับตารางเวลา เพราะเราต้องนำข้อมูลการรับฟังนั้นมาประกอบการร่างพ.ร.บ.ด้วย
   
  นายอุดม กล่าวอีกว่า อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า กรธ.มีธงในการเซตซีโร่พรรคการเมืองนั้น ตนยืนยันว่า กรธ.ไม่มีธงจากใครทั้งนั้น เรายึดหลักการตามที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดและรับฟังความเห็นจากทุกๆฝ่าย ไม่เคยคิดเรื่องการเซตซีโร่พรรคการเมืองแต่อย่างใด เราพูดยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่า กรธ.ต้องการเพียงแค่ทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนจริง ๆ และให้สมาชิกพรรคทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารพรรค เพราะพรรคการเมืองเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนที่จะมี ส.ส.เข้ามาทำงานบริหารประเทศ และในการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เราก็จะดูผลกระทบและฟังเหตุผลจากทุกฝ่าย หากอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่เขียนลงไปอยู่แล้ว
   
  “ส่วนตัวคิดว่า พรรคใหญ่เองไม่น่าจะต้องกังวลในประเด็นการรีเซ็ตสมาชิกพรรคด้วยซ้ำ ผิดกับพรรคเล็ก ๆ ที่ต้องกังวลมากกว่า เพราะพรรคใหญ่นั้นมีเครือข่ายอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว”
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  ส่อง 4 บรรษัทข้ามชาติสัญชาติไทย 'อินโดรามา-ไทยยูเนียน-ปตท.-ซีพี' ในรายงานความโปร่งใสประจำปี 2016 ของ 100 บรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ พบ 3 บรรษัทอยู่ในกลุ่ม 25 อันดับแรก ส่วน 'ซีพี' อยู่กลุ่มรั้งท้ายเรื่องความโปร่งใส

  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้เผยแพร่‘รายงานความโปร่งใสประจำปี 2016 ของบรรษัทข้ามชาติในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals)’ ซึ่งเป็นการสำรวจ 100 บรรษัทข้ามชาติในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 15 ประเทศ โดยบรรษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำธุรกิจในประเทศตัวเอง แต่ยังออกไปทำธุรกิจนอกประเทศ ทั้งนี้ในรายงานฯ ระบุว่าหลายบรรษัทในรายงานฉบับนี้ มีความล้มเหลวในด้านการสร้างความโปร่งใส และมีการคอร์รัปชั่น

  ‘รายงานความโปร่งใสประจำปี 2016 ของบรรษัทข้ามชาติในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals)’

  ภาพรวมจากการสำรวจพบว่ากว่า 75 ของ 100 บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้ทำคะแนนได้น้อยกว่า 5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 ) หรือได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันเพียงแล้ว 3.4 เท่านั้น ซึ่งดัชนีความโปร่งใสเฉลี่ยนี้ได้ลดลง 0.2 คะแนน เมื่อเทียบกับการสำรวจก่อนหน้านี้เมื่อปี 2013

  การสำรวจซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากบรรษัทข้ามชาติ 100 แห่ง ใน 15 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้แก่ จีน, อินเดีย, แอฟริกาใต้, บราซิล, อินโดนีเซีย, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อียิปต์, รัสเซีย, ชิลี, เม็กซิโก, ฮังการี, ตุรกี, มาเลเซีย และอาร์เจนตินา โดยประเมินจากวิธีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะซึ่งประกอบไปด้วย 1. การพิจารณาองค์ประกอบสำคัญของโครงการต่อต้านการคอรัปชั่นของบริษัท (Anti-corruption programs: ดัชนี ACP ในรายงาน) 2. การพิจารณาการเปิดเผยโครงสร้างของบริษัทและรายละเอียดการถือหุ้น (Organizational transparency: ดัชนี OT ในรายงาน) และ 3. การพิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในแต่ละประเทศ (Country-by-country reporting: ดัชนี CBC ในรายงาน)

  จากรายงานพบว่า มีถึง 75 บรรษัทที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 5 คะแนน, มี 72 บรรษัท ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีในประเทศที่ไปลงทุน, มี 81 บรรษัทที่ไม่มีนโยบายเปิดเผยการจ่ายเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ชัดเจน และมีถึง 41 บรรษัทที่ล้มเหลวในการปฏิบัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต

  ทั้งนี้กว่า 77 บรรษัทในรายงานฉบับนี้อยู่ในกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และแอฟริกาใต้) โดยบรรษัทจากอินเดียและแอฟริกาใต้มีคะแนนความโปร่งใสเฉลี่ยถึงร้อยละ 64 ตามมาด้วยรัสเซียร้อยละ 62 บราซิลร้อยละ 55  ส่วนบรรษัทจากจีนนั้นมีคะแนนความโปร่งใสเฉลี่ยแค่ร้อยละ 26 เท่านั้น

  บรรษัทอันดับ 1 ในด้านความโปร่งใสจากรายงานชิ้นนี้คือ Bharti Airtel บรรษัทคมนาคมจากอินเดีย ได้คะแนนความโปร่งใส 7.3 คะแนน นอกจากนี้บรรษัททั้ง 19 แห่งของอินเดียในการจัดอันดับครั้งนี้ทำคะแนนรวมได้ถึงร้อยละ 75 ในเรื่องของการเปิดเผยโครงสร้างของบรรษัทและรายละเอียดการถือหุ้น ส่วนบรรษัทที่ได้อันดับสุดท้ายคือ Chery Automobile บรรษัทผลิตรถยนต์จากประเทศจีน, Galanz Group บรรษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน และ Wanxiang Group บรรษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากจีน ทั้ง 3 บรรษัทนี้ได้คะแนนความโปร่งใส 0 คะแนน เมื่อเจาะลึกลงในรายละเอียดพบว่าบรรษัทข้ามชาติสัญชาติจีนหลายแห่งมีปัญหาด้านความโปร่งใส และรั้งท้ายเรื่องปัญหาการปกปิดข้อมูลมากที่สุด บรรษัทจากประเทศจีนสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ทำคะแนนได้น้อยเฉลี่ยเพียง 1.6 คะแนน (จาก 10 คะแนน) รวมทั้งกลุ่ม 25 บรรษัทที่รั้งท้ายนั้นเป็นบรรษัทสัญชาติจีนเป็นส่วนใหญ่  มีเพียงบรรษัทสัญชาติจีนบรรษัทเดียวคือ ZTE ซึ่งทำธุรกิจเที่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ติดอยู่ในกลุ่ม 25 อันดับแรกที่มีความโปร่งใสมากที่สุด

  ทั้งนี้ มีบรรษัทจากไทย 3 แห่งติดกลุ่ม 25 อันดับแรกที่ถือว่าโปร่งใสที่สุด ประกอบด้วย บรรษัทอินโดรามา เวนเจอร์ (Indorama Venture) ได้ 5.6 คะแนน, ไทย ยูเนียน โฟรเซน โพรดัคส์ (Thai Union Frozen Products) 5.5 คะแนน และ ปตท. (PTT) 5.4 คะแนน ติดอันดับที่ 20, 21 และ 22 ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Groups) ได้  0.6 คะแนนเท่านั้น และยังอยู่ในกลุ่มสิบอันดับสุดท้าย คือได้อันดับที่ 93 จากทั้งหมด 100 บรรษัท (ดูการจัดอันดับทั้ง 100 บรรษัทได้ที่ ‘จับตา: 100 อันดับความโปร่งใสของบรรษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่’)

  อนึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ ตั้งอยู่ในเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การปราศจากการคอรัปชั่นในโลก

  3 บรรษัทสัญชาติไทยในกลุ่ม 25 อันดับแรก

  บรรษัทข้ามชาติของไทยที่สามารถทำอันดับติดกลุ่ม 25 อันดับแรกของรายงานชิ้นนี้ได้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส  (Indorama Venture), ไทย ยูเนียน ฟรอสเซน โปรดักท์ (Thai Union Frozen Products) และ ปตท. (PTT)

  อินโดรามา เวนเจอร์ส (Indorama Venture) ในรายงานฉบับนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้คะแนนด้านองค์ประกอบสำคัญของโครงการต่อต้านการคอรัปชั่นของบรรษัท (ACP) ที่ร้อยละ 81 ด้านการเปิดเผยโครงสร้างของบรรษัทและรายละเอียดการถือหุ้น (OT) ร้อยละ 88 และด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในแต่ละประเทศ (CBC) ร้อยละ 0 รวมคะแนนเฉลี่ยที่ 5.6 คะแนน

  อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบรรษัทระดับโลกสัญชาติไทยที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง และขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของบรรษัทฯ แบ่งได้เป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ สารตั้งต้น (Feedstock) พลาสติกโพลีไธลีน เทเรฟธาเลท (PET), และ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นเจ้าของบริษัทย่อยในกลุ่มจำนวน 66 แห่ง ใน 21 ประเทศ ใน 4 ทวีป ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และเอเชีย

  ไทยยูเนียน โฟรเซน โพรดัคส์ (Thai Union Frozen Products) ได้คะแนนด้านองค์ประกอบสำคัญของโครงการต่อต้านการคอรัปชั่นของบรรษัท (ACP) ที่ร้อยละ 88 ด้านการเปิดเผยโครงสร้างของบรรษัทและรายละเอียดการถือหุ้น (OT) ร้อยละ 75 และด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในแต่ละประเทศ (CBC) ร้อยละ 1 รวมคะแนนเฉลี่ยที่ 5.5 คะแนน

  ไทยยูเนียน โฟรเซน โพรดัคส์ เป็นบรรษัทเป็นผลิตทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลโดยมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก มีฐานการผลิตที่ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส ปาปัวนิวกินี ซีเซลล์ และกาน่า

  "การทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างแท้จริงและการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืน มีความสำคัญพอๆ กับการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภค" ดร.แดเรียน แม็คเบน  ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของบรรษัท ไทยยูเนียน กล่าวหลังจากที่รายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมา และไทย ยูเนียน ถูกจัดอันดับอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร  "เราได้ประกาศพันธะสัญญาด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนในจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน (Business Ethics and Labor Code of Conduct) รวมถึงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของเราหรือที่เรียกว่า Sea Change เราดำเนินธุรกิจตามค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของเรา โดยมุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเกิดขึ้นได้จริง ในอุตสาหกรรมและชุมชนของเรา"

  แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไทยยูเนียน ถูกกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและองค์กรสิทธิมนุษยชนจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อกรณีที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง และความเชื่อมโยงกับการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง (อ่านเพิ่มเติม: กรีนพีซหยิบยกความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานก่อนหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของไทยยูเนี่ยน และ ไทยยูเนี่ยน กับอุตสาหกรรมประมงทูน่าที่กำลังล้างผลาญมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น)

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ได้คะแนนด้านองค์ประกอบสำคัญของโครงการต่อต้านการคอรัปชั่นของบรรษัท (ACP) ที่ร้อยละ 77 ด้านการเปิดเผยโครงสร้างของบรรษัทและรายละเอียดการถือหุ้น (OT) ร้อยละ 75 และด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในแต่ละประเทศ (CBC) ร้อยละ 10 รวมคะแนนเฉลี่ยที่ 5.4 คะแนน

  เป็นบรรษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานสัญชาติไทย ที่เป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกิจการพลังงานของรัฐ ปตท.ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น ปตท. ลงทุนผ่านบริษัท ปตท. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTI)  และบริษัท พีทีที กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE) โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้งสองบริษัท ปัจจุบัน PTTI ได้ลงทุนในธุรกิจท่อก๊าซธรรมชาติในประเทศอียิปต์ ธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาว และ PTTGE ดำเนินธุรกิจปลูกปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ในปี 2012 ปตท. ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นบรรษัทยักษ์ใหญ่อันดับที่ 95 จาก 500 จากการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune

  'เครือซีพี' อยู่กลุ่มรั้งท้ายเรื่องความโปร่งใส

  ส่วนบรรษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ‘ซีพี’ (Charoen Pokphand Group - CP) ได้คะแนนด้านองค์ประกอบสำคัญของโครงการต่อต้านการคอรัปชั่นของบรรษัท (ACP) ที่ร้อยละ 0 ด้านการเปิดเผยโครงสร้างของบรรษัทและรายละเอียดการถือหุ้น (OT) ร้อยละ 13 และด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในแต่ละประเทศ (CBC) ร้อยละ 4 รวมคะแนนเฉลี่ยที่ 0.6 คะแนน

  ซีพีถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีธุรกิจหลักคืออาหารและการเกษตร รวมทั้งสินค้าบริโภคอุปโภคต่าง ๆ ทั้งนี้ซีพีถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่คนไทยภาคภูมิใจมากที่สุด และถูกตั้งข้อสงสัยในหลาย ๆ ด้านมากที่สุดด้วยเช่นกัน ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากความมั่งคั่งและการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายของซีพี จึงมีความหวาดหวั่นต่อการผูกขาดของซีพีในสังคมไทย รวมทั้งการร่วมมือกับภาครัฐหลังรัฐประหารในนโยบาย ‘ประชารัฐ’ ที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของซีพี (อ่านเพิ่มเติม: วิพากษ์ประชารัฐ-เกษตร เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาด ส่งเสริมเกษตรเคมี?) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าซีพีพยายามที่จะครอบงำสื่อ โดย TCIJ เคยนำเสนอรายงานไปก่อนหน้านี้อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติม: หลุด! เอกสารฝ่าย PR ธุรกิจยักษ์ใหญ่ จ่ายสื่อ-ลบกระทู้-อ้างชื่อนักวิชาการ)

  นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือน มิ.ย. 2559 ได้จัดอันอับให้ตระกูลเจียรวนนท์ เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปี 2559 มีทรัพย์สิน 6.603 แสนล้านบาท และระบุว่า "มูลค่าทรัพย์สินของสี่พี่น้องผู้กุมบังเหียนเครือเจริญโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นตามข้อมูลการถือครองหุ้นล่าสุด เครือซีพีภายใต้การนำของประธาน ธนินทร์ เจียรวนนท์ ซึ่งเราเคยจัดอันดับในชื่อของเขา ยังมีดีลธุรกิจขนาดยักษ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่แล้ว (2558) ทรู ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมในเครือที่บริหารโดยศุภชัยลูกชายของเขา ประมูลใบอนุญาตคลื่น 4G ได้ที่ราคาทุบสถิติกว่า 3 พันล้านเหรียญ อย่างไรก็ตามชื่อของซีพีถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักเมื่อเกิดเรื่องฉาวโฉ่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหุ้นของบริษัท" (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหุ้น: ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับผู้บริหารเครือซีพี “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” 30 ล้าน – “อธึก อัศวานันท์” 1.4 ล้าน ทำผิดใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น MAKRO และ ซีพี ออลล์ แถลงการณ์ให้ “ก่อศักดิ์-พิทยา-ปิยะวัฒน์”อยู่ต่อ หลังก.ล.ต.ลงโทษใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นสยามแม็คโคร ระบุผลงานโดดเด่นหาคนทดแทนยาก)

  อ่าน '100 อันดับความโปร่งใสของบรรษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่"
  http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=6488

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  เผยความคืบหน้าเรียกร้องค่าเสียหายข้าวจีทูจี 4 สัญญา มูลค่า 20,000 ล้านบาท ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย ระบุได้ปิดประกาศหนังสือบังคับทางปกครองที่หน้าบ้าน 4 ใน 6 ราย เมื่อช่วงเดือน ก.ย. และอีก 2 รายช่วงเดือน ต.ค. ผู้รับจะต้องลงนามเพื่อแสดงว่าได้รับหนังสือแล้ว หากครบ 30 วันไม่มาชำระจะทำหนังสือเตือน หากภายใน 15 วันไม่จ่ายค่าเสียหายจะทำหนังสือแจ้งกรมบังคับคดี โดยผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองใน  90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกค่าเสียหาย

   
  23 ต.ค. 2559 สำนักข่าวไทยรายงานว่านางดวงพร  รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีข้าวจีทูจี 4 สัญญา จำนวน 6.2 ล้านตัน มูลค่าความเสียหาย  20,000 ล้านบาท  ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย  หลังจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามในคำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว  ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปิดประกาศหนังสือบังคับทางปกครองที่หน้าบ้านของผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 ใน 6 ราย เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา อีกรายปิดเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม  และอีก 1 รายปิดประกาศหนังสือวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา  โดยผู้รับจะต้องลงนามเพื่อแสดงว่าได้รับหนังสือฯ แล้ว หากครบ 30 วันไม่มาชำระจะทำหนังสือเตือน หากภายใน 15 วันไม่จ่ายค่าเสียหายจะทำหนังสือแจ้งกรมบังคับคดี โดยผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองใน  90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกค่าเสียหาย
   
  ส่วนคดีจำนำข้าว กระทรวงการคลังออกคำสั่งเรียกค่าเสียหายประมาณ 35,000 ล้านบาท จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ส่วนความเสียหายที่เหลืออีกร้อยละ 80  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องชดใช้ความเสียหายในส่วนนี้ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการและอยู่ระหว่างการนัดหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน  ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศร่วมประชุมด้วย โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการเชิงนโยบายมีข้าราชการระดับสูงทั่วประเทศเกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และข้าราชการส่วนภูมิภาคเป็นต้น
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  รักษาราชการแทนผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุม ศปก.ตร. สั่งการให้ตำรวจอย่ามีส่วนร่วมในกระบวนการการกระทำความผิด ม.112 หากพบภาพหรือข้อความข้อทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่ากดไลค์ แชร์ หรือส่งลิงค์ของโพสต์นั้น แต่ให้กดรายงานแจ้งความไม่เหมาะสมต่อเฟซบุ๊กหรือกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการระงับการเผยแพร่ต่อไป 

   
  23 ต.ค. 2559 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร.โดยได้มีข้อสั่งการในการประชุมให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติดังนี้ คือ 1.ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายสังกัด ตร. อย่ามีส่วนร่วมในกระบวนการการกระทำที่เข้าข่ายความผิดอาญาตามมาตรา 112 โดยหากพบภาพหรือข้อความข้อทั้ง 2 อย่างทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่ากดไลค์, แชร์ หรือส่งลิงค์ของโพสต์นั้น แต่ให้กดรายงานแจ้งความไม่เหมาะสมต่อเฟซบุ๊ก หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี เพื่อดำเนินการระงับการเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ให้ผู้บังคับบัญชาของ ภ.1, 2, 7 และ บก.ทล. ทุกระดับชั้น                          
   
  2. ให้ดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงท้ายของวันหยุดยาวที่มีประชาชนจากต่างจังหวัดจะเดินทางกลับจากการสักการะพระบรมศพและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นจำนวนมากให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือเวียนของ ตร. ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแล ความมั่นคง ทั้งในเรื่องการตั้งจุดตรวจและจุดรักษาความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการก่อเหตุต่าง ๆ
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  ฟลุค เดอะสตาร์ โวยถูกขู่ 'ไส้แตก' พร้อมตั้งคำถามผิดกฎหมายหรือไม่ หลังประกาศสละเงินแสนช่วยยิ่งลักษณ์ หากถูกเรียกเก็บค่าเสียหายจากโครงการจำนำข้าว พร้อมจ่อไปยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดช่อง ให้ประชาชนร่วมจ่ายได้ 

  ที่มา เฟซบุ๊ก 'Phachara Thammon

  23 ต.ค. 2559 จากกณี  พชร ธรรมมล หรือ ฟลุค เดอะสตาร์ โพสต์เฟซบุ๊กตนเองระบุข้อความว่าจะสละเงินส่วนตัวที่มีจำนวน 100,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้น พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมทบทุนให้อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หากถูกตัดสินให้ต้องเรียกร้องชดใช้ความเสียหายในคดีทุจริตจำนำข้าว รวมทั้งระบุด้วยว่าอาจไปยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดช่อง ให้ประชาชนร่วมจ่ายได้ (อ่านรายละเอียด) นั้น

  ล่าสุดวันนี้ (23 ต.ค.59) ฟลุค โพสต์ภาพการข่มขู่ที่เขาถูกแชร์วิดีโอคลิปที่พูดถึงกรณีการเรียกเก็บเงินความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวกับยิ่งลักษณ์ ผ่านเฟซบุ๊ก 'Phachara Thammon' ของตัวเอง โดย ฟลุค กล่าวด้วยว่า "ข่มขู่กันแบบนี้เข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ครับ? ถ้าการที่ผมเพียงแสดงความคิดเห็นแล้วถึงขั้นจะใช้ความรุนแรงกัน ก็น่าเสียใจแทนลูกหลานเรานะครับ ต่อไปคงอยู่กันอย่างอึดอัดน่าดูประเทศไทย"

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  กรณีมีการให้ข่าวว่ากูเกิลให้ความร่วมมือรัฐบาลไทยในการมอนิเตอร์ข้อความผู้ใช้ ล่าสุด กูเกิลปฏิเสธไม่ได้มอนิเตอร์โพสต์ใดๆ ของผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไทย ยันใช้นโยบายแจ้งลบเนื้อหาเหมือนกันทั่วโลก 

  23 ต.ค. 2559 กรณี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อหลังการหารือกับ แอน เลวิน (Ann Lavin) ผู้บริหารระดับสูงของ Google และ Youtube ประจำภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า กูเกิลจะช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการตรวจสอบโพสต์ที่มีความละเอียดอ่อน ในช่วงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ล่าสุด (22 ต.ค.)เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น รายงานว่า กูเกิลได้ส่งแถลงการณ์มายังเดอะเนชั่น โดยปฏิเสธว่ากูเกิลไม่ได้มอนิเตอร์โพสต์ใดๆ ของผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไทย

  "เรามีนโยบายต่อคำร้องให้ลบเนื้อหาของรัฐบาลทั่วโลกที่ชัดเจนและคงเส้นคงวามาตลอด เราจะไม่เปลี่ยนนโยบายเหล่านี้กับประเทศไทย" แถลงการณ์ระบุ

  "เราวางใจรัฐบาลทั่วโลกให้แจ้งเตือนเราถึงเนื้อหาที่พวกเขาเชื่อว่าผิดกฎหมายโดยผ่านกระบวนการที่เป็นทางการ และจะจำกัดมันอย่างเหมาะสมหลังการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว คำขอทั้งหมดจะถูกติดตามผลและรวมไว้ในรายงานความโปร่งใสขององค์กร" กูเกิลระบุ

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

   


  หลายวันที่ผ่านมา ฉันเห็นข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับหนังสือคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเสียหายในคดีจำนำข้าว จำนวน 35,000 ล้านบาท ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นที่พูดคุยถกเถียงกันในเฟซบุ๊ก

  อีกทั้งกรณีของฟลุ๊ก เดอะสตาร์ที่ให้ข่าวว่าจะช่วยบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ตลอดจนเห็นการแชร์ในประเด็นราคาข้าวที่แสนจะตกต่ำ ของคนในเฟสบุ๊กว่า

   

  เหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกว่า เองในฐานะลูกชาวนาและเป็นชาวนาชาวนา ก็อยากจะสื่อสารกับสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งเปิดพื้นที่ในการสื่อสาร ในประเด็นเหล่านี้

  “ฉันทำนาตั้งแต่จำความได้” แม้ไม่แน่ใจว่าตอนนั้น 4 หรือ 5 ขวบแต่ที่แน่ๆฉันยังไม่เข้าโรงเรียน บางวันพ่อจะปลุกฉันและให้ฉันช่วยจูงวัว จูงควายไปนา โดยเฉพาะฤดูปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว ตีสี่ครึ่ง คือเวลาตื่นของเด็กเล็กอย่างฉันและครอบครัว

  “ผืนนาของฉัน เป็นดินปนทราย”ปีไหนฝนตกดีเราก็จะได้ทำนาแบบน้ำเต็มนา ฉันชอบเอาตัวแช่น้ำไปด้วย ดำนาไปด้วย เพราะการก้มๆเงยๆ ตากแดดมันไม่ได้สนุกเลย สำหรับเด็กๆอย่างฉัน แต่ถ้าปีไหนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ฉันจะเห็นก้อนทุกข์ปกคลุมทั่วครอบครัว แววตาของแม่จะหม่นเศร้ามากกว่าใคร เพราะแม่รักนา มันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่บรรพบุรุษเหลือไว้ให้ลูกสาวอย่างแม่ นอกเหนือจากสายเลือดลูกชาวนาที่เข้มข้นกว่าสิ่งใด

  นาเรา“ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำและไม่มีคลองชลประทาน” ชีวิตของเราจึงอยู่ในเงื้อมมือ ของธรรมชาติ 100% ตัวแปรที่สำคัญที่สุด คือ ฝนนั่นเอง และไม่เพียงแต่ฝนต้องตกตามฤดูกาลแต่ต้องมีปริมาณที่พอดี เพราะปีไหนไม่มีฝน คือ ไม่มีข้าว ถ้ามากไปก็ท่วม น้อยไปข้าวก็ ได้ผลผลิตไม่เติมที่ มีโรคระบาด เราจึงบอบบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศโลก

  นาที่บ้านฉัน“ปลูกข้าวได้ปีละครั้ง เฉพาะช่วงฤดูฝน” อย่างที่อธิบายข้างต้น เรารอฝน และฝนก็มีปีละครั้ง รอบของการผลิต เริ่มต้นที่ปลายเดือนเมษายนและไปจบเอาปลายเดือนพฤศจิกายน คือ ใช้เวลาในนาทั้งหมด ร่วมๆ 8 - 9 เดือน เลยทีเดียว ที่เราต้องอยู่กับนา กับข้าว กับเครื่องมือการเกษตร หมดฤดูทำนาก็ยังต้องอยู่กับนา เพื่อเลี้ยงควายและวัว จึงนับว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในนา นาจึงเป็นชีวิต เป็นวิถีปฏิบัติ เป็นจิตวิญาณ เป็นความเข้าใจโลกและเป็น Every day life นั่นเอง

  จริงๆแล้วชาวนาอย่างแม่ อย่างครอบครัวของเราและชาวนานาอื่นๆ ทำนากันเก่งมาก เป็นผู้เชี่ยวชาญ แม่ทำนาตั้งแต่จำความได้ จนตอนนี้อายุ 70 แต่ก็ยังทำอยู่และแม่ทำคนเดียว 17 ไร่ จ้างคนช่วยบ้าง ไม่จ้างบ้างเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าแรงและแรงงานก็หายาก เพราะทุกคนก็ทำของตัวเอง ชาวนาแบบแม่ขยันขันแข็ง ไม่เคยท้อแท้ต่ออาชีพของตัวเองเลย และแม้การปรับตัวจะเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะมันล้วนต้องอิงกับปัจจัยภายนอก ที่หมายถึง ฤดูกาล นโยบายรัฐ ข้อจำกัดของการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต เงินทุน แหล่งน้ำและชลประทาน เราจึงได้แต่ฝากชีวิตและความหวังไว้กับฤดูกาลและความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต

  “การใช้ปุ๋ย ใช้สารเคมี”ก็จึงเหมือนเป็นเหมือนหลักประกันเดียว ว่าทุนและแรงที่ลงไปทั้งหมดมีสิ่งที่การันตี หมายถึงข้าวจะรวงงาม สม่ำเสมอ ไม่มีโรค รา เพลี้ยลงนาข้าว ให้ข้าวเสียหาย .... บ่อยๆที่คนตั้งคำถามซ้ำๆว่าใส่ทำไมสารเคมี ปุ๋ย ฉันคิดว่า ชาวนาคงตอบซ้ำๆ ว่าเพื่อให้ข้าวงามและไม่มีโรค เพราะถ้าข้าวไม่งาม มีโรค ก็หมายถึง การล่มสลายไร้ซึ่งหลักประกัน นาอินทรีย์จึงเป็นทางสายที่ชาวนาจำนวนมากที่เสี่ยงไม่ได้ ไม่เลือก

  แม่จะเริ่มต้นฤดูกาล ตอนเดือนหก (หลังสงกรานต์) ด้วยมีขั้นตอนสำคัญ ขั้นแรกสุดเลย คือ การไหว้ตาแฮก - ยายแฮก เช้าตรู่วันที่ได้กฤษ์ลงนาแม่จะเตรียมข้าวเหนียว อาหารที่หาได้ รวมทั้งยาสูบ เหล้าขาว ใส่กระทงไปไหว้ที่ต้นแก (ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง) ที่หัวนา แม่บอกฉันว่า“บรรพบุรุษของเรารวมทั้งตา - ยาย อยู่ที่นี่ ไม่เคยไปไหน และคอยอวยพรให้เราได้ข้าวเยอะๆ ไม่มีเพลี้ย ไม่แล้ง ขายข้าวได้ราคาดีๆ"

  “ป้านคันนา (ทำคันนา) ” เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ที่คนแถวบ้านฉันต้องทำ ก่อนฝนจะมาเราต้องมั่นใจว่า คันนาจะสูงและมั่นคงพอที่จะกักน้ำได้ตลอดจากนี้อีก 4 - 5 เดือน เพราะฝนทุกเม็ดที่หล่นจากฟ้า ดินจะดูดซับอย่างรวดเร็ว อย่างที่บอก ที่บ้านฉัน นาเป็นดินทราย เราจึงจำเป็นต้องให้คันนาสูงที่สุด และลุ้นตลอดว่าฝนที่ตกมานั้น จะเติมคันไหม แต่ถ้าตกมากเกินไป คันนนาแตก หรือขาด เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ที่ต้องรีบแก้ไข “ต้องป้านคันนาใหม่”

  “ไถนาฮุด”คือ การไถเพื่อกลับดิน ให้หญ้าตาย เพื่อเตรียมลงกล้า เตรียมดำนา ใช้เวลาร่วมสองเดือนกว่าจะไถเสร็จ วิถีดั่งเดิมของบ้านฉันคือ การไถนาด้วยควาย จึงใช้เวลานาน แต่ละเมียดละไม เพราะนอกจากเราจะตระหนักถึงจิตวิญญาณของอาชีพชาวนา เรายังตระหนักถึงบุญคุณของวัว - ควาย ที่ช่วยในกระบวนการทำนาและทำให้เราเสียเงินไปกับปุ๋ยเคมีน้อยลง ทำให้ชาวนาอย่างฉัน มีภาพความทรงจำ ว่าครั้งหนึ่งฉันได้ขี่ควาย ได้เล่นน้ำกับควาย ได้ดูแลกัน และบ่อยๆ ควายก็แกล้งฉัน แน่นอนตัวแสบแบบฉันก็เอาคืนมันด้วย

  จะว่าไปฉันอยากพูดถึงควาย ซึ่งภาษาอิสานจะออกเสียงว่า “ควย” นั้น ในบริบทของสังคมไทยกระแสหลัก “ควย (ออกเสียงด้วยภาษาลาว ภาษาอิสาน) เป็นคำด่า ที่หยาบคาย” ฉันต้องการเรียกร้องให้ยุติการเหยียบย่ำควย (ควาย) เพราะเวลาที่ชาวนา คนอิสานพูดถึงควย หรือ ควาย เราไม่ได้กำลังด่าใคร และไม่ใช่คำหยาบคายในตัวของมันเอง

  “ความรัก ความผูกพันของชาวนาต่อควายและวัวของเขา”สะท้อนผ่านภาพแม่ของฉัน ที่เลี้ยงดูควายของเธอเป็นอย่างดี หมดฤดูที่สามารถเลี้ยงควายกลางทุ่ง เมื่อทุ่งหญ้า เปลี่ยนเป็นทุ่งนา แม่และฉันเราจะต้องตื่นแต่เช้า เพื่อไปเกี่ยวหญ้าให้ควาย  หญ้าแก่ๆ แม่จะไม่เกี่ยวมาให้ควาย ให้วัวของแม่กิน เพราะมันไม่อร่อย แม่ว่า นอกเราจะเลี้ยงเขาด้วยหญ้าสด แม่ยังเลี้ยงด้วยรำ จนทุกตัวของแม่อ้วนกลม และเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องขายวัว - ควายไป ฉันก็ได้แต่น้ำตาไหล ภาพแม่เอามือลูบวัว ควายของเธอ และพูดเบาๆข้างหู เป็นภาพที่ฉันจำติดตา ฉันไม่เคยได้ยิน ว่าแม่พูดว่าอะไร แต่ฉันรู้ว่าทั้งคู่ เจ็บปวดจนไม่มีคำจะบรรยาย และแม้เขียนถึงฉันก็ยังคงร้องไห้

  “ดำนาผง” คือ อีกความเจ็บปวด ความแร้งแค้นที่ฉันหาคำเปรียบเปรยไม่ได้ ฉันจำได้ว่าฉันเจอกับการทำนาแบบนั้นอยู่ครั้ง สองครั้ง ในชีวิตวัยเด็ก มันคือ การใช้ควายไถนาที่ไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียว เราต้องเอากล้าเหี่ยวๆ ที่รอดตายเพราะความอึด ไปปักลงบนดิน ที่ฝนทิ้งช่วง ฉันตระหนักว่าชาวนาแต่ละคนมีความสามารถที่จะรับมือกับสิ่งนี้ต่างกัน นาลุ่มอาจจะดีหน่อย คืออยู่ใกล้น้ำ แต่ก็ต้องมีเงินซื้อน้ำมัน มีเงินเช่าเครื่องสูบน้ำถึงจะสามารถสูบน้ำขึ้นมาดำนาได้ แล้วก็ต้องไปลุ้นเอาอีกทีว่าหลังจากดำไปแล้ว จะมีฝนมาไหม “แม่พาฉันดำนา โดยปักต้นข้าวเหี่ยวๆ ลงไปบนดินทรายแห้งๆ” อย่างที่ฉันบอก ฉันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ว่า แม่รู้สึกอย่างไร แม้กระทั่งตัวฉันเองก็ไม่รู้จะพรรณาถึงมันอย่างไร

  ฉันยังจำภาพหนึ่งติดตาคือ ภาพที่แม่เอาถังไปตักน้ำมารดข้าวที่ปลูก แม่พูดกับต้นข้าวของตัวเองว่า“ขอให้รอดนะ” ฉันเห็นความหวังของผู้หญิงคนหนึ่งต่อต้นข้าว แรงกาย แรงใจและจิตวิญญาณของเธอ ท่ามกลางความสิ้นหวัง ไร้ที่พึ่งพิง เพราะแม้แต่ฤดูกาลก็ไม่เข้าข้างเรา

  “ถอนหญ้า หว่านปุ๋ย ดูคันนา ดูหนอน ดูแมลง เกี่ยวหญ้าให้วัว ควาย” เหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่กันกับการหาปู หาปลา ซึ่งเป็นการไปนาทุกวันหลังการดำนาแล้วของชาวนา แปลว่า แม้จะดำนาเสร็จเราก็ยังมีงานในนาที่่ต้องทำ

  “เกี่ยวข้าว” สำหรับแม่คือการเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะแปลงที่รวงข้าวหนักๆ แม่จะมีความสุขมาก เพราะนั่นหมายถึงผลลิตที่มากขึ้น ต่างกับฉันที่ทำหน้าหน้าเห๋ยเก เพราะมือน้อยๆ รับน้ำหนักข้าวไม่ไหว เด็กอย่างฉัน อาจจะไม่ได้สนุกเท่าไหร่ เดือดร้อนแม่ต้องหาของเล่นให้ จำได้ว่า แม่สอนฉัน ทำปี่ จากซังข้าว และฉันก็เป่ามันไปด้วย เกี่ยวข้าวไปด้วย เพลินทีเดียว เราเกี่ยวข้าวและตากไว้แบบนั้น จนบ่ายก็จะมัดและเก็บไปกองรวมกันที่ลานข้าว

  “ฟาดข้าว (นวดข้าว)”เป็นขั้นตอนที่ฉันได้ทำน้อยสุด เพราะตอนนั้นฉันเด็กเกินกว่าจะนวดข้าวได้ แม้ความทรงจำผ่านการลงมือปฏิบัติจะเลือนลาง แต่ภาพเด็กน้อยๆ นอนรอแม่ พ่อ นวดข้าว ดูดาว เผาข้าวหลาม และผิงไฟอุ่นๆ  กระจ่างชัดพอๆกับคืนเดือนหงาย ที่พระจันทร์เติมดวง และแม้ในคืนข้างแรม ดาวบนฟ้าก็ส่องประกายวาววับ ฉันจำดาวไถ ที่รูปร่างเหมือนไถ ดาวห่าว (เป็นชื่อดาวที่แม่เรียก) เป็นดาวที่บอกเวลา ซึ่งแม่สอนให้ฉันดูดาว .... ฉันชอบการนวดข้าว ฉันชอบที่เห็นแม่มีความสุขกับการได้เห็นผลผลิตจากน้ำพัก น้ำแรงของแม่ เธอสะท้อนความสุข ผ่านการร้องเพลง ซึ่งในภาวะปกติ ฉันแทบจะไม่ได้ยินแม่ทำแบบนั้นเลย

  “เล้าข้าว (ฉางข้าว)”เป็นสิ่งสะท้อนปริมาณผลผลิตได้ดีทีเดียว บ้านไหนเล้าใหญ่ ก็แปลว่ามีข้าวเยอะ ก็จะมีฐานะที่ดีหน่อย แต่ที่บ้านเป็นเล้าขนาดกลางๆ เราย้ายเอากองข้าวจากลานนา มาที่บ้านโดยการจ้างวัวเทียมเกวียนขนข้าวมาใส่เล้า ฉันจำไม่ได้ว่าค่าจ้างเที่ยวละเท่าไหร่ แต่ฉันชอบนั่งไปกับเกวียน อ้อ ครั้งสุดท้ายที่เราได้จ้างเกวียนขนข้าวมาที่เล้าเนี้ยได้สัก 15 เกวียน ซึ่งตอนนั้นฉันไม่รู้หรอกว่ามากหรือน้อย แต่คนที่มีนาเยอะที่สุดเกือบร้อยไร่ เข้าได้มากกว่าร้อยเกวียนแน่ๆ

  “ราคาที่ชาวนาไม่สามารถควบคุมเองได้และเป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีการเมืองคอยแทรกแทรงตลอดเวลา เป็นเหมือนผีที่คอยตามหลอกหลอนชาวนาอย่างแม่ เพราะราคาต้นทุนที่แท้จริง คือ ค่าความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาตลอดชีวิต ค่าแรงตลอดทั้งปี ที่ชาวนาต้องขลุกอยู่ที่นา ราคาเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และแม้แม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง แต่คนอื่นๆใช้ ก็ต้องนับค่ายาด้วย ค่าเกวียน ค่าแรงวัวควายที่ช่วยเราทำนา”

  ต้นทุนเหล่านี้หายไปจากการคำนวนราคาข้าวกลไกตลาดที่ไม่เป็นธรรม และการบริหารงานของรัฐบาลที่ล้มเหลวในทุกยุค ทุกสมัยเพราะไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับอาชีพที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ทำ โดยนับจากภูมิภาคที่ยังทำนาอยู่คือ อีสาน เหนือ ตะวันตก กลางและใต้บางส่วน

  ในมุมมองของชาวนาอย่างฉัน การคำนวนราคาข้าวที่แท้จริง ต้องคำนวนจาก 1) ราคาที่ดิน  2) ค่าความชำนาญ 3) ค่าแรง 4) ค่าเมล็ดพันธุ์ 5) ค่าเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งรวมทั้งเครื่องมือและค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง และต้องมี 7) กำไร เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิต ของคนในอาชีพนี้ด้วย

  ดังนั้น ราคาข้าวที่แท้จริงที่เราต้องซื้อจากชาวนา คือ กิโลกรัมไม่ต่ำกว่า 100 บาท เพราะนี่คือ ราคาที่เป็นธรรม ที่จะทำให้อาชีพนี้อยู่ และมีที่หยัดที่ยืนในสังคม และมันเป็นราคา ที่ฉันคำนวนตามจริง เพราะฉันเป็นชาวนา ฉันทำ และฉันคำนวนมัน ด้วยมือของฉันเอง

  นั่นสะท้อนข้อเท็จจริงว่าข้าวทุกเม็ด ในแต่ละจาน ที่เรากินอยู่อย่างเอร็ดอร่อยในบ้านเมืองนี้ คือ การเชือดเฉือด กินเลือด กินเนื้อของชาวนาด้วยความเลือดเย็น ข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 5 บาท 16 บาท ห่างไกลเป็นสิบเท่า จากราคาต้นทุนการผลิต แปลว่า ชาวนา ทำนาติดลบ เพื่อให้คนในบ้านนี้เมืองนี้ กินข้าวถูก ราคาค่าแรงจะได้ไม่แพง กำไรที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบแบบนี้ ไปตกอยู่ในกระเป๋าของใคร

  ถึงตอนนี้แล้ว “อย่าถามว่าทำไมชาวนาอยากได้นโยบายประกันราคาข้าว ทำไมชาวนาเป็นหนี้ ทำไมลูกชาวนาถึงไม่ทำนา ทำไมชาวนาถึงยอมขายนาที่เขารัก ทำไมแม่สอนว่าให้ไปเป็นเจ้าคนนายคน”

  เพราะความเป็นธรรมต่อคนที่ทำอาชีพนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ประเทศนี้

  0000

   

  เกี่ยวกับผู้เขียน: ปัจจุบัน มัจฉา พรอินทร์ เป็นนักศึกษาปริญาโทสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักรณรงค์หญิงรักหญิง ที่เคลื่อนไหวประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ SOGIE (sexual orientation, gender identity and expression), สิทธิเด็ก สิทธิชาติพันธุ์และสิทธิสตรี ในระดับประเทศและนานาชาติ

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

   


  เด็กน้อยเคยฝัน
  ว่าฉันจะเป็นชาวนา
  มองท้องทุ่งงาม อร่ามตา
  ในน้ำมีปลา ในนามีกิน

  เด็กน้อยเคยฝัน
  ว่าฉันจะฟื้นฟูถิ่น
  จะขยัน ทำมาหากิน
  บนที่ดิน ปู่ย่าตายาย

  เด็กน้อยเคยฝัน
  ว่าฉันจะขยับขยาย
  ปลูกผัก พืชผล มากมาย
  อยู่สุขสบาย บนผืนดินตน

  เมื่อครั้นเติบโต ร่ำเรียน
  พากเพียร ตั้งหน้า อดทน
  พ่อแม่ ส่งเสีย ดิ้นรน
  ยิ่งทำ ยิ่งจน หมดสิ้นทางไป

  ขายนา ส่งเจ้าเข้าเรียน
  ขายข้าวได้เกวียน ละไม่เท่าไร
  เป็นหนี้ พอกพูน ฉับไว
  ทิ้งไว้ หนี้สินคณา

  เรียนจบ กลับบ้าน คืนถิ่น
  หวังทำกิน ก็ไร้ที่นา
  เหลือเพียงหนี้สิน ที่กู้ยืมมา
  พ่อแม่ชรา เช่าที่นาทำกิน

  เด็กน้อยเคยฝัน
  ว่าฉันจะเป็นชาวนา
  แต่พ่อแม่ พูดทั้งน้ำตา
  ว่าอาชีพชาวนา ' ยิ่งทำ ยิ่งจน '

  0000

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้เป็นตอนสุดท้ายของชุดรำลึก 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดถึงวัฒนธรรมการเชิดชูและให้การแสวงหาความชอบธรรมให้กับ "คนดีในสังคมไทย" ผ่านการใช้บทเพลง "คนดีไม่มีวันตาย" ที่เป็นมากกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ "ขุนรองปลัดชู วีรชนคนถูกลืม"

  โดยบทเพลง "คนดีไม่มีวันตาย" นั้นยังถูกใช้ทั้งขับร้อง ทั้งทำมิวสิควิดีโอ เพื่ออุทิศให้กับการเสี่ยงภยันตรายของทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดน นอกจากนี้ยังใช้ในงานอำลาของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ใช้ให้กำลังใจนักการเมืองอย่างอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สุเทพ เทือกสุบรรณ หรือขบวนการมวลชนอย่างพันธมิตร หรือ กปปส. รวมไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังเปิดเพลงนี้ในหลายโอกาสเพื่อให้กำลังใจข้าราชการว่าสิ่งที่ทำอยู่คือการ "ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"

  ในช่วงที่สองเจนวิทย์ ยังชวนพินิจการเมืองของคนดี ผ่านงานวิจัยของ อภิชาต สถิตนิรามัยและคณะ "ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย" ว่าโลกทัศน์ทางการเมืองของคนเหล่านี้เป็นอย่างไร และถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์ตัดสินความชอบธรรมทางการเมือง ติดตามได้ในหมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้

  ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

  https://www.facebook.com/maihetpraphetthai หรือ

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLyjd9jzMpO2Xby4FyxWMwY8auIFY01eVQ

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  ชีวิตเหยื่อเหตุการณ์ ‘ตากใบ’ 12 ปีผ่านไป บ้างเสียลูกชาย บางคนพิการ เปิดใจเหยื่อบนรถบรรทุกทหารในวันนั้น รอดมาได้ แต่ต้องตัดขาซ้าย เหยื่อต้องการให้ศาลระบุว่าขาดอากาศหายใจเพราะอะไร แม้ได้รับเงินเยียวยา แต่ความยุติธรรมยังไม่ปรากฏ

   

  ในช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปี บริเวณใกล้ด่านข้ามแดน อำเภอตากใบจะเป็นจุดหนึ่งที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาอย่างคึกคัก มีทั้งชาวบ้านที่มาซื้ออาหารที่ตลาดไว้เตรียมละศีลอดในยามพระอาทิตย์ตกดิน หรือมาที่ด่านตาบา (ด่านตากใบ) เพื่อข้ามด่านไปมาเลเซียเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าใหม่สำหรับใส่ในวันฮารีรายอ 

  แยน๊ะ สะแลแม หน้าโรงพักตากใบ สถานที่เกิดเหตุ

  วันที่ 25 ตุลาคม 2547 เป็นวันที่ 10 ของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  ชาวบ้านในอำเภอตากใบต่างดำเนินชีวิตไปตามปกติ แต่เช้าวันนั้นไม่เหมือนเดิม เพราะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ถูกจับจำนวน 6 คน ชาวบ้านจำนวนมากที่อยู่ใกล้ด่านต่างไปมุงดู ส่วนชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไปเมื่อได้ยินถึงการมารวมตัวกันของผู้คนจึงรวมตัวกันไปดู หลังจากได้ยินว่า มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ชาวบ้านหลายคนต่างขึ้นรถไปกับเพื่อนบ้าน ไปมุงดูเหตุการณ์ พวกเขาไม่รู้หรอกว่า เหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล

  ทุกวันนี้ แม้ทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาแล้ว แต่ทุกบ้าน ทุกครอบครัวยังคงไม่ได้รับความยุติธรรม

   

  แยน๊ะ สะแลแม ลูกถูกจับ ถูกตั้งข้อหา สามีถูกยิงตาย 

  แยน๊ะ สะแลแม ณ จุดเกิดเหตุการณ์ตากใบ 

  แยน๊ะ เป็นชาวหมู่บ้าน หมู่บ้านบาเดาะมาตี ไพรวัลย์ หมู่ 9 อำเภอตากใบ ขณะที่เธอนั่งเย็บผ้าอยู่ที่บ้าน ซึ่งห่างไปจากโรงพักตากใบประมาณ 12 กิโลเมตร ชาวบ้านต่างพูดกันว่ามีการชุมนุมกันแถวด่านตากใบ เธอ และลูกชาย มูฮัมหมัด มารูวาซี มะหลง จึงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไปถึงก็พบว่าไม่สามารถออกมาได้

  “ตอนนั้นประมาณเก้าโมงเช้า เรากำลังเย็บผ้าที่บ้าน ได้ยินว่ามีการชุมนุม ก็เลยไปดูเฉยๆ ลูกชาย ลูกสาวก็ไป แค่ดูว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ปรากฎว่า กลายเป็นออกมาไม่ได้ หัวหน้าที่ชุมนุมบอกว่า ห้ามออก คนก็เข้ามาเยอะขึ้นๆ เรื่อยๆ ทางเข้าออกก็มีทางเดียว เจ้าหน้าที่ก็มาปิดล้อม เราก็ยิ่งออกไม่ได้”

  ในที่ชุมนุม ผู้ชายต่างยืนชุมนุมอยู่ด้านหน้า ส่วนผู้หญิงชุมนุมอยู่ด้านหลังบริเวณสนามเด็กเล่นใกล้แม่น้ำ ทำให้แยน๊ะต้องแยกกันกับลูกชาย

  “พอบ่ายสาม เราก็รอว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะปล่อยกลับบ้าน แต่กลายเป็นว่า พอตีสามเขาก็ยิงเลย และยิงแก๊สน้ำตาด้วย ยิงขึ้นฟ้าบ้าง ยิงขนานถูชาวบ้านบ้าง ชาวบ้านต่างหนีลงแม่น้ำ” แยน๊ะกล่าว

  เมื่อผู้ชุมนุมทุกคนหมอบลงและควันของความวุ่นวายจางไป เจ้าหน้าที่แยกผู้หญิงออกมาและพาไปส่งที่บ้าน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้ชุมนุมชายถูกสั่งให้ถอดเสื้อ มัดมือไขว้หลัง และถูกโยนขึ้นรถซ้อนเป็นชั้นๆ

  “เรากลับมาบ้าน แต่ลูกไม่กลับ ลูกชายคนโตก็ช่วยประสานกับทนายความ ทนายก็ลงพื้นที่ แล้ว สว.โสภณ สุพาพงษ์ มาช่วยเหลือ ให้โทรศัพท์กับชาวบ้านที่ถูกจับให้โทรกลับมาที่บ้าน ตัวก๊ะเองก็ไปถึงค่ายอิงคยุทธ แต่ไปเยี่ยมไม่ได้ ไปได้แค่หน้าประตู เกิดเหตุวันจันทร์ อังคารก็ยังไม่รู้เป็นรู้ตาย พอพุธ ลูกก็โทรกลับมาบ้าน แล้วเราก็ถามถึงลูกชายของบ้านอื่นๆ ที่เรารู้จัก รวบรวมเป็นรายชื่อผู้รอดชีวิต หลังจากถูกจับอยู่อาทิตย์หนึ่ง ก็ได้ประกันตัวออกมา แต่บางคนถูกคุมตัวอยู่นานถึง 45 วัน พอลูกออกมา เราจึงรู้ว่าเขาถูกซ้อนอยู่ชั้นที่สองของรถ ถูกทหารเหยียบ และถูกทหารซ้อมด้วย เขาก็ไม่ได้กินข้าวต่อเนื่องสองวัน น้ำก็ไม่ให้กิน”

  ลูกชายถูกจับมัดมือไขว้หลัง ซ้อนขึ้นรถพาไปค่าย เขาโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ แต่ก็โชคร้ายที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นแกนนำในการก่อความวุ่นวายและถูกดำเนินคดีพร้อมกับผู้ชุมนุมอีก 57 คนโดยไม่รู้อิโหน่อิเหน่ (เป็นหนึ่งใน 58 คนที่ถูกดำเนินคดี)

  เมื่อลูกชายต้องขึ้นศาลทุกอาทิตย์และเพื่อนบ้านต่างได้รับผลกระทบ บางคนลูกตาย บางคนบาดเจ็บ แยน๊ะได้พบกับนักข่าว นักสิทธิมนุษยชน และคนทำงานด้านประชาสังคมหลายๆ คน โดยเฉพาะโซรยา จามจุรี, อังคณา นีละไพจิตร และเพชรดาว โต๊ะมีนา จึงเริ่มมีความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมและเห็นความจำเป็นที่ต้องเรียกร้องให้เกิดการเยียวยา หลังจากนั้น แยน๊ะไม่เคยหยุดเลยที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง แม้เธอจะเรียนจบแค่ ป.4

  “เราลงไปคุยกับชาวบ้านคนอื่นๆ ตอนนั้นทุกคนก็รู้สึกว่า ไม่ยอมๆ มีความเจ็บปวด โกรธแค้น คิดว่าจะต่อสู้ เราก็พยายามอธิบายอย่าให้โกรธแค้น ไม่ให้ไปเอาคืน เราบอกว่าเราก็โดนเอง แต่ก็พยายามทำให้เขาเข้าใจ ก๊ะนะพยายามทำให้ชาวบ้านเข้าใจเจ้าหน้าที่ เราก็บอกว่านี่เป็นบททดสอบของอัลเลาะฮ์ แต่บางคนบอกว่า ทดสอบแบบนี้ไม่ดี ไม่โอเค”

  หลังจากสู้คดีในศาลอย่างเหน็ดเหนื่อยเกือบสองปี รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ก็ประกาศขอโทษต่อเหตุการณ์ตากใบและกรือเซะและประกาศว่าจะถอนฟ้อง แต่ก็นั่นคือหลังจากขึ้นศาลไปแล้วสองปี ลูกชายของเธอเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมอีก 59 คน ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมดคนละ 30,000 บาท

  “ส่วนคดีไต่สวนการตาย ก็ขาดอากาศหายใจจริงนั่นแหละ แต่ชาวบ้านไม่พอใจ เขาอยากรู้ อยากให้ศาลบอกว่า ขาดอากาศหายใจ ‘เพราะอะไร’” 

  แยน๊ะกล่าวว่า เมื่อชาวบ้านได้เงินเยียวยาและได้ทำข้อตกลงว่าจะไม่ฟ้องรัฐ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างพอใจแล้ว และเหนื่อยเกินไปที่จะสู้คดีต่อ “ก๊ะก็ทำอะไรต่อไม่ได้ เพราะชาวบ้านไม่สู้ต่อแล้ว ชาวบ้านก็รู้สึกสู้ไม่ไหวด้วย เพราะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลอีกเป็นปี แล้วก็ไม่อยากมีปัญหากับทหาร”

  ด้วยความที่แยน๊ะสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอย่างไม่หยุดหย่อน เธอจึงถูกต้องสงสัยว่าให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ญูแว หรือนักรบเพื่อเอกราชปาตานี และถูกตรวจค้นอยู่เนืองๆ ทั้งยังเคยถูกเชิญตัวไปค่ายทหารตาม พรก.ฉุกเฉินถึงสองครั้ง “แต่เราไม่ไป ญูแวเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ เพราะเราก็ไม่ได้เรียนหนังสือ เราจบแค่ป.สี่ ปอเนาะก็ไม่ได้เรียน”

  “ตั้งแต่นั่นมา ตำรวจ ทหาร ก็มาปิดล้อมตรวจค้นที่บ้านเป็นประจำ ในสิบปีแรก มารวมๆ กันเกินสิบครั้ง ช่วงใกล้วันครบรอบเหตุการณ์ตากใบทีไรก็มักจะมีทหารมาค้น เหมือนขู่ให้เรากลัวไว้ก่อน เพื่อสกัดการเคลื่อนไหว หรือถ้ามีเหตุใกล้ๆ บ้าน ก็จะมาล้อม มาค้นบ้านเราเหมือนกัน เคยเจอหนักที่สุดคือปี 2557 มีการกล่าวหาว่า มีโจรมาอยู่ที่บ้านก๊ะ ก็มาค้นกันทีเป็นร้อยคน เพิ่งจะเมื่อสองปีนี้เองที่ไม่ได้มา”

  แต่นั่นก็ยังไม่ใช่บททดสอบที่เธอเจอหนักที่สุด ในปี 2550 สามีของแยน๊ะ นายมะยูโซ๊ะ มะหลง  ถูกลอบยิงเสียชีวิต ที่ร้านน้ำชาริมถนน โดยพยานหลักฐานและคำบอกเล่าต่างชี้ไปว่า อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) คนหนึ่งเป็นคนทำ โดยมุ่งขู่ให้เธอกลัวและหยุดเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ด้วยความกลัว ทำให้ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าไปเป็นพยานในคดี จึงไม่มีผู้ใดถูกลงโทษ

  “อัลเละฮ์ไม่ให้เรากลัว เราก็ช่วยชาวบ้าน ได้บุญหรือเปล่าไม่รู้ แต่เราก็ได้เสียสละชีวิตสามีไปแล้ว ลูกๆ ก็บอกว่า แม่ พอได้แล้ว แต่ก็บอกลูกว่า ถ้าแม่ไม่ทำ แล้วชาวบ้านจะไปพึ่งใคร เราก็ไม่หยุด เราก็ขอพรจากอัลเลาะฮ์ให้อายุเรายืน เพราะเราต้องดูแลลูกแทนสามี ทำให้เราไม่รู้สึกกลัวเจ้าหน้าที่” แยน๊ะกล่าว “พอสามีตาย ทหารก็มาที่บ้าน เราบอกว่า คนที่ยิงแต่งชุดทหารนะ แต่ทหารก็บอกว่าโจรก็แต่งชุดแบบนี้ได้” แม้สามีของแยน๊ะจะไม่เป็นที่่รู้จัก เพราะวันๆ ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ แต่ชาวบ้านก็แห่กันมาเยี่ยมบ้านแยน๊ะเพื่อแสดงความอาลัยถึงสี่สิบวันต่อเนื่อง

   

  หะยีดิง มัยเซ็ง ถูกยิงจากข้างหลัง ทะลุด้านหน้า 

  หะยีดิง มัยเซ็ง บอกว่า เขาถูกทหารมา “เยี่ยม” บ้าน จนชิน

  หะยีดิง มัยเซ็ง อายุ 60 ปี ตอนที่เกิดเหตุการณ์เขาอายุ 47 ปี เช้าวันนั้น เขาไม่ได้สนใจหรือคิดจะไปชุมนุมแต่อย่างใด แต่ได้แวะไปย่านนั้นเพราะจะไปซื้ออาหารเพื่อ ‘เปิดบวช’ หรือการละศีลอดในตอนเย็น

  “ผมไม่ได้จะไปชุมนุม แต่จะไปที่อื่น จะไปตาบาแค่เดินผ่าน เป็นทางผ่าน วันนั้นมีเงินหนึ่งร้อยบาท จะไปซื้อของกินแก้บวช ก็สงสัยว่าทำไมคนเยอะแบบนี้ ก็เลยไปมุงดูว่าเกิดอะไรขึ้น ไปถึงประมาณ 11 โมง แต่พอเข้าไปแล้ว เข้าก็ไม่ได้ ออกก็ไม่ได้ มีการตั้งด่านสกัดทางแยกทางเข้า พอประมาณ 15.15 น. ก็มีการยิงไปทางผู้ชุมนุม คนก็หมอบราบ แต่ผมวิ่งจะไปหลบหลังบล็อกที่ไว้ปลูกต้นไม้ ก็ถูกยิงเลย กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็วันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลปัตตานี

  “ไม่รู้ทำไม ส่งไปไกลถึงโรงพยาบาลปัตตานี เขาคงคิดว่า จะให้ตาย เลยส่งไปโรงพยาบาลปัตตานี แต่ว่าไม่ตาย ก็เจอคนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันอีกเจ็ดคน ซึ่งถูกยิงทั้งหมด ญาติพี่น้องจะไปเยี่ยม เขาก็ไม่ให้เยี่ยม ตั้งประมาณสามวันก็ไม่ให้ แล้วทหารก็ไม่ให้ไปไหน หลังจากนั้นก็โดนสอบสวนเรื่อยๆ พอมีคนมาเยี่ยม ถึงได้รู้ว่า ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ตายไปหลายคน”

  รอยแผลถูกยิงจากด้านหลัง ทะลุหน้าอก ของ หะยีดิง มัยเซ็ง

  หลังจากที่หะยีดิงหายดีแล้ว เขาเดินทางไปทำงานมาเลเซีย ระหว่างนั้นยังมีทหารมาเยี่ยมบ้านอยู่บ่อยครั้ง เรียกได้ว่า ‘แทบทุกวัน’ ทำงานได้สามเดือนก็กลับมาบ้าน ทหารก็มาเยี่ยมอีกทันที มากับรถหุ้มเกราะถึงสามคันรถ “พอทหารมา เราก็เอาน้ำมะพร้าว น้ำเย็นมาให้กิน เป็นวิธีสร้างมิตรกับทหาร ก็มาบ่อยมากจนไม่กลัวแล้ว”

  แม้หะยีดิงจะได้เงินเยียวยาจำนวนทั้งหมด 500,000 บาท ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นที่พอใจแล้ว แต่ความยุติธรรมนั้นก็ยังไม่มาถึง “เมื่อก่อนก็คิดว่า อยากให้ทหารถูกลงโทษ แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำไง”

   

  มือแย โซะ หัวอกแม่ที่รู้ว่าลูกชายตายอย่างทรมาน

  มือแย โซะ เล่าว่า เธอจะคิดถึงลูกชายทุกครั้งที่เดือนรอมฎอนเวียนมาถึง 

  มือแย โซะ เป็นแม่บ้าน อายุ 56 ปี เหตุการณ์ตากใบทำให้เธอสูญเสียลูกคนโต ซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นไป 

  ตั้งแต่เช้า ชาวบ้านที่ผ่านไปแถวด่านตากใบต่างกลับมาเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ฟังว่า มีคนเยอะมากไปทำอะไรไม่รู้อยู่ที่ด่าน เธอจึงปลุกลูกชายให้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น สักพักเธอก็ตามเพื่อนบ้านไปดูเช่นกัน แต่ปรากฏว่า เมื่อเข้าไปในที่ชุมนุมแล้ว กลับออกไปไหนไม่ได้ เมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมงก็เกิดการสลายการชุมนุม โดยการฉีดน้ำ เช่นเดียวกับแยน๊ะ มือแยรวมกับกลุ่มผู้หญิงซึ่งอยู่ด้านหลัง เธอต้องลงไปในแม่น้ำเพื่อหมอบหลบกระสุนและเปียกปอนไปทั้งตัว

  พอเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ก็เรียกกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำ และให้กลุ่มผู้หญิงไปนั่งหน้าโรงพัก ด้วยความที่เป็นห่วงลูกชาย เธอจึงพยายามมองหาลูก แต่มองหาเท่าไหรน่ก็ไม่เจอ จนเมื่อเวลาค่ำ ทหารก็พาเธอมาส่งที่บ้าน

  “ตอนนั้นคิดว่าลูกถูกจับ แม้ว่าลูกถูกจับก็น่าจะปลอดภัย เพราะคิดว่าเมื่อเจ้าหน้าที่คุมตัวแล้วก็น่าจะดูแลดี ก็ไม่ได้กังวลอะไร แต่พอวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านจึงคุยๆ กันไปว่า มีคนตายในค่ายทหาร แต่ก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะตาย พ่อและคนแทบทั้งหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ไปตามหา แต่ไม่เจอ ก็กลับบ้าน พอวันที่สามไปดูที่สามแยก ที่ประกาศชื่อคนเสียชีวิต มีคนเห็นชื่อลูกชาย ก็เข้าไปดูศพที่ค่าย แต่ไม่รู้ว่าศพไหน มันดำไปหมด แต่ก็เจอศพลูก ที่มีสัญลักษณ์ที่ข้อมือและผ้าขนหนูสีแดงของลูกชาย ในหมู่บ้านก็ไปเจอพร้อมกัน สามศพ ก็พาศพกลับมาพร้อมกัน ตอนนั้นไม่รู้ว่าตายเพราะไร แต่ไม่มีแผลถูกยิง แต่ตามตัวนี่เขียว ดำ บวม

  “ตอนนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไง รู้อย่างเดียวว่า รัฐทำและกลัวว่า ครอบครัวเรา ลูกชายอีกสองคนจะถูกทำร้าย จะถูกฆ่าตายอีก รู้สึกโกรธแค้นมากด้วย และกังวลว่าเราจะอยู่กันยังไงในเมื่อรัฐเป็นอย่างนี้”

  เธอเล่า หลังเหตการณ์มีทหารมาที่บ้านนับครั้งไม่ถ้วน มีทั้งมาถามข้อมูล เช่น อยู่กี่คน มีใครบ้าง และมักถามด้วยว่ามีคนอื่นมาอยู่ด้วยหรือเปล่า ราวกับว่าเธอซ่อนใครไว้ในบ้าน หลายครั้งแค่ทหารเดินผ่านหน้าบ้านเธอก็รู้สึกกลัวแล้ว และมองว่าเป็นการตั้งใจมาเดินขู่ให้กลัว

  แม้ว่าครอบครัวจะได้เงินเยียวยาจำนวน 7.5 ล้านแล้ว แต่เธอก็ยังรู้สึกว่ามันไม่จบ ความตายของลูกชายคนโตยังคงติดค้างคาอยู่ในใจตลอดมา “ก็เข้าใจว่า ตายก็ตายแล้ว รื้อฟื้นไม่ได้ แต่สำหรับเรามันยังไม่จบ ศาลก็มาตัดสินว่า ตายเพราะขาดอากาศหายใจ เราไม่โอเค ทำไมถึงขาดอากาศหายใจล่ะ ถ้าไม่เรียงเป็นชั้นๆ แบบนั้น ก็ไม่น่าจะตาย นี่นอกจากเรียงเป็นชั้นๆ แล้วยังผูกมือ มีทหารเหยียบอยู่ข้างบนอีก

  “เราก็อยากให้มีการตัดสินใหม่ มีการรื้อฟื้นคดี แต่ก็สู้ไม่ไหว เราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา ถ้าสู้ไป ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง”  

  มือแยกล่าวว่า ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา การเวียนมาถึงของเดือนรอมฎอนทำให้เธอทรมานใจทุกครั้ง เพราะอดไม่ได้ที่จะคิดถึงลูก เธอยังหลีกเลี่ยงการดูรูปเหตุการณ์ตากใบในอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่ในข่าว เพราะจะทำให้ระลึกถึงลูกชายที่เสียไปและเสียใจมาก นอกจากนี้ เธอยังเลี่ยงไม่ไปแถวด่าน ไม่เดินผ่านโรงพักตากใบอีกต่อไป แม้จะมีตลาดนัดที่คึกคักแค่ไหนก็ตาม เธอก็จะพยายามเลี่ยงพื้นที่ตรงนั้น

   

  ขาข้างซ้ายของมาลีกี ดอเลาะ

  แม้เหตุการณ์ตากใบจะทำให้เขากลายเป็นคนพิการ มาลีกี ดอเลาะ ก็ยิ้มตลอดการให้สัมภาษณ์ เพราะเขาเชื่อว่า ชีวิตต้องสู้ต่อไป และเขาต้องอยู่กับมันให้ได้ 

  ในเช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มาลิกี ดอเลาะ ไม่คาดคิดเลยว่า ร่างกายกำยำในวัยหนุ่มอายุ 28 ปีของเขาจะเปลี่ยนไปเป็นผู้พิการที่ไม่สามารถทำงานและช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดกาล

  “เช้านั้น ประมาณเก้าโมงเครึ่ง ผมไปที่ด่าน จะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่เพื่อเตรียมใส่ช่วงรายอ เห็นคนอยู่กันเยอะ ก็ไปดู ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้”

  “สักพักก็พยายามออกมา แต่ออกไม่ได้ เพราะเขาปิดทางเข้าออกหมดเลย ก็ไม่รู้จะทำอะไร เลยไปรออยู่ริมน้ำ ดูปลาอะไรงี้ พอสลายการชุมนม ก็โดนก้อนหินที่ถูกมัดกับเชือกแล้วเหวี่ยงมาโดยที่คิ้ว คิ้วแตก ก็เลยลงไปที่น้ำเพื่อจะล้างแผล ก็มีระเบิดควันยิงมาอีก ช่วงนั้นก็ลืมตาไม่ได้เลย ก้มอยู่อย่างนั้นนานมาก จะลุกเขาก็ไม่ให้ลุก เพราะทหารบอกว่า ใครลุกขึ้นมาจะยิง ระหว่างนั้นก็มีการยิงกระสุนแนวราบใส่ผู้ชุมนุมตลอด เราหันไปดูก็เห็นคนอยู่ข้างๆ โดนยิงเข้าที่แก้ม แล้วก็นิ่งไป”

  พอทหารควบคุมสถานการณ์ได้แล้วจึงสั่งให้ผู้ชุมนุมชายถอดเสื้อและมัดมือไขว้หลัง สั่งให้ทุกคนขึ้นมานอนข้างบนและก้มหน้า

  “ทหารสั่งให้เดินขึ้นรถ แต่มือถูกมัดอยู่ ก็เดินขึ้นไปบนรถไม่ได้ ทหารก็จับแต่ละคนโยนขึ้นไป เหมือนก้อนน้ำแข็ง”

  ผู้ชุมนุมถูกวางนอนเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะไขว้กัน รถจีเอ็มซีของทหารนั้นแคบเกินกว่าผู้ชุมนุมนอนเหยียดได้ มาลีกีบอกว่า เขาต้องงอขาตลอดเวลา จากสถานีตำรวจตากใบ ไปถึงค่ายอิงคยุทธบริหาร เป็นระยะทางกว่า 150 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงกว่าจะถึงค่าย

  “ตอนคว่ำหน้า ผมก็ได้ยินเสียงคนข้างล่างเรา หายใจดัง เหมือนมีน้ำในจมูกอยู่ ก็คิดว่าเป็นเลือดในจมูก ได้ยินตั้งแต่ขึ้นรถช่วงแรกๆ บางคนก็ร้องโหยหวน ทหารซึ่งยืนเหยียบอยู่ข้างบนบอกว่า ถ้าไม่หยุดร้อง ก็จะหยุดรถ ตอนเราหายใจ คนข้างบนก็พยายามเป่าลมมาเป็นทอดๆ เราเองก็พยายามปล่อยลมให้เขา สักพัก เราก็ไม่ได้ยินเสียงหายใจของเขาอีก คนข้างบนก็บอกว่า ไม่ไหวแล้ว แล้วสักพักคนข้างบนก็เงียบไป

  “ผมรู้สึกว่า ตอนอยู่บนรถเราก็ร้อน เจ็บ เมื่อย หายใจไม่ออก ถ้าจะร้องไห้เราคงร้องไม่หยุด ผมก็เลยคิดว่า เราจะไม่ร้อง แล้วก็อดทนอย่างเดียว และนึกถึงอัลเลาะฮ์อย่างเดียว”

  การถูกซ้อนทับบนรถเป็นเวลานานทำให้ มาลีกี ไม่สามารถยืดนิ้วได้อีก และใช้มือสองคนได้น้อยมาก แม้แต่จับช้อนกินข้าว เขาเล่าว่า เมื่อใดที่เขาจับช้อนกินข้าวแล้วช้อนหลุดจากมือ นั่นก็ทำให้เขานึกถึงเหตุการณ์ตากใบทุกครั้ง 

  “ผมหมดสติไปตอนไหนไม่รู้ มารู้ตัวอีกที คือผ่านไป 21 วัน ที่ โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่ ฟื้นมาพบว่า ถูกตัดขาไปแล้ว”

  แพทย์ตัดสินใจตัดขาของมาลีกีเพราะกล้ามเนื้อเปื่อยจากการถูกกดทับเป็นเวลานาน ต่อมาก็ขูดเนื้อที่เน่าที่แขนทั้งสองข้างออก ทำให้เขาไม่สามารถขยับนิ้วมือได้ตามปกติ นอกจากเนื้อที่ตัดออกไป ทุกวันนี้ก็ยังมีกล้ามเนื้อหลายส่วนที่เป็นอัมพาต ได้แก่ หัวเข่าซ้ายของขาซ้ายที่เหลืออยู่ แผ่นหลังที่เอื้อมมือไปเกาก็ไม่รู้สึก ส่วนนิ้วมือก็แทบขยับไม่ได้และไม่มีแรง มือขวาใช้การไม่ได้เลย ส่วนมือซ้ายขยับได้นิดหน่อย 

  นอกจากนี้ เขายังป่วยเป็นโรคไต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในวันนั้นที่ไม่มีโอกาสได้ละศีลอด ร่างกายที่ขาดน้ำเป็นเวลานานจนเสียสมดุลเกลือในไต ต้องไปฟอกไตอยู่หลายครั้งกว่าจะหายเป็นปกติ มีผู้ชุมนุมอีกหลายคนก็ป่วยเป็นโรคไตด้วยเช่นกัน

  เหตุการณ์ในวันนั้น ทำให้เขาต้องลาออกจากโรงเรียนเทคนิคที่เรียนอยู่และหางานทำไม่ได้ ทุกวันนี้เขาก็ช่วยแม่ปลูกผักเล็กๆ น้อยๆ และมีแม่เป็นคนที่คอยดูเขาทุกๆ วัน

  เงินเยียวยาที่เขาได้มาประมาณ 2,500,000 บาท ก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้าง เขาตัดสินใจนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อรถมอเตอร์ไซต์บิ๊กไบค์สี่ล้อ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่สังขารของเขาพอจะขับไปไหนมาไหนได้

  บิ๊กไบท์ของมาลีกี

  เมื่อถามว่า คิดว่าได้รับความยุติธรรมหรือยัง? เขายิ้ม และหัวเราะตอบว่า "บอกไม่ถูก แม้เราจะต้องการให้เขาถูกลงโทษ ก็คงทำไม่ได้อยู่ดี”

  เขากล่าวว่า เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาได้ “จะลืมได้ไง มันเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดของชีวิต ทุกวันนี้เวลากินข้าว ถ้าอาหารมัน ช้อนมันแค่นิดเดียว ก็จะจับช้อนไม่ติด”

  หลังเหตุการณ์ เขากล่าวว่าไปแถวโรงพักมาอีกแค่ครั้งเดียว เพื่อไปโรงพยาบาลตากใบเพื่อทำเรื่องเยียวยา ถ้านอกจากนั้น ก็พยายามไม่ไป อาจมีนั่งรถผ่านบ้าง

  ตลอดเวลาที่เขาคุยกับประชาไท มาลีกียิ้มตลอดเวลา เขาว่า “ต้องยิ้ม เพราะเราก็ต้องอยู่ต่อไป ก็ต้องยิ้มกับมัน ถ้าเศร้า ก็จะเศร้าไปเรื่อยๆ”

   
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ตากใบ
   
  เหตุการณ์ตากใบเป็นเหตุการณ์รุนแรงครั้งสำคัญที่เป็นบาดแผลของความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   
  เช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ตรงกับวันที่สิบสองของเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1425  ตั้งแต่ช่วงเช้า ชาวบ้านมาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน 6 คนที่ถูกจับที่หน้าสถานีตำรวจตากใบ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดและด่านตาบา ซึ่งชาวบ้านจำนวนมากนิยมมาซื้อสินค้าอย่างคึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนรอมฎอน เมื่อเวลาผ่านไป มีชาวบ้านมาชุมนุมเพิ่มขึ้นเกือบพันคน จำนวนมากในนั้นไม่ได้ตั้งใจมาชุมนุม แต่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น บางคนผ่านไปผ่านมา บางคนไปตลาด แต่เมื่อเข้าไปดูเหตุการณ์แล้วออกมาไม่ได้
   
  ประมาณบ่ายสามโมง ทหารเริ่มสลายการชุมนุม แกนนำการชุมนุมก็สลายตัวไปรวมกับผู้ชุมนุม ทหารยิงแนวราบเข้าสู่ผู้ชุมนุม และยิงแก๊สน้ำตา เมื่อทหารควบคุมสถานการณ์ได้  ทหารให้ผู้ชุมนุมชายถอดเสื้อ นอนราบและมัดมือไพล่หลัง ส่วนผู้หญิงก็ส่งกลับบ้าน
   
  ผู้ชุมนุมชายที่ถูกกวาดจับกว่า 1,300 คนถูกขนขึ้นรถทหาร 25 คัน รถตำรวจ และรถเช่าอีกจำนวนหนึ่ง โดยการนอนราบ 4-5 ชั้น ในสภาพที่ผู้ชุมนุมต่างอ่อนเพลียเพราะถือศีลอดและตากแดดร้อนเพราะการชุมนุมมาตลอดทั้งวัน
   
  รถที่บรรทุกผู้ชุมนุมเดินทางเป็นระยะทางกว่า 150 กิโลเมตรเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมง จากสถานีตำรวจตากใบไปค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี มีรายงานว่า เมื่อรถคันแรกถึงค่ายประมาณหัวค่ำ ก็พบว่ามีคนตาย แต่ก็ไม่มีการแจ้งเตือนไปยังรถคันที่เหลือให้ทราบ รถคันท้ายๆ ถึงค่ายอิงคยุทธบริหารเวลาประมาณ ตี 2 ของวันถัดไป
   
  ทั้งเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 85 คน เสียชีวิตระหว่างการขนส่งบนรถบรรทุกของทหาร 78 คน เสียชีวิตในที่ชุมนุม 6 คน และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 1 คน
   
  คดีความที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมดสามคดี
   
  ในปี 2552 ศาลสงขลาตัดสินในคดีไต่สวนการตายว่า ผู้ชุมนุม 78 คนที่ตายระหว่างการขนย้าย ตายเพราะ ‘ขาดอากาศหายใจ’ ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
   
  ในปี 2548 ผู้ชุมนุม 59 คน ถูกสั่งฟ้องที่ศาลนราธิวาสในข้อหาร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไป โดยใช้กำลังประทุษร้ายและขู่เข็ญว่าจะประทุษร้าย ต่อมาอัยการถอนฟ้องในปี 2549 
   
  ในปี 2548 ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตฟ้ององค์กรรัฐ กองทัพบก ให้จ่ายเงินชดเชย ต่อมามีการทำสัญญาให้ประณีประณอมยอมความ โดยมีเงื่อนไขให้ถอนฟ้องจำเลยอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งการ กระทรวงกลาโหมจ่ายค่าสินไหมทดแทน 42 ล้านบาท กับญาติผู้เสียหาย 79 ราย
   
  ต่อมาในสมัยที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็น เลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ประกาศจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากกรณีตากใบเพิ่มอีก โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยาเพิ่มจากเดิมจนครบรายละ 7.5 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ 500,000 บาท
   
   
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0  เรื่องที่จะชวนคุยต่อไปนี้ ท่านอาจารย์พระไพศาล วิสาโล ได้เขียนไว้แล้วใน พุทธศาสนาไทยในอนาคตของท่าน ทีแรกผมก็นึกว่าผมมีความเห็นต่าง แต่เมื่อนำเอางานของท่านมาอ่านใหม่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่า ผมมีความเห็นต่างจากท่านตรงไหนกันแน่ แต่เอาเถิด ผมขอคุยไปก่อน แล้วจึงค่อยพูดถึงความเห็นที่ต่างในภายหน้า

  นักวิชาการต่างประเทศรุ่นเก่าๆ เมื่อกล่าวถึงการสถาปนาธรรมยุติกนิกาย ก็มักจะกล่าวด้วยความแปลกใจว่า เป็นการปฏิรูปศาสนาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักธรรมคำสอนในเรื่องใหญ่ๆ อย่างไรเลย ความแตกต่างจากระบบความเชื่อเดิมอยู่ที่ด้านปฏิบัติเชิงพิธีกรรมเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น

  เช่น พระธรรมยุตออกเสียงบาลีต่างจากพระมหานิกาย หรือตามธรรมเนียมของพระสงฆ์ไทยที่มีมาก่อน, การนุ่งห่มที่แตกต่างกัน, การตีความพระวินัยบางข้อที่ต่างกัน ฯลฯ

  แต่ที่ผมสงสัยก็คือ เมื่อเราพูดถึงธรรมยุติกนิกายเป็นการปฏิรูปศาสนา ที่จริงแล้วมีการสถาปนาธรรมยุติกนิกายสองระลอก คือในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ยังทรงผนวชอยู่ครั้งหนึ่ง และเมื่อรัชกาลที่ 5 โปรดให้มีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง และสืบมาจนถึงสมัย ร.6 ที่นำเอาพระธรรมคำสอนมารับใช้ชาตินิยม และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม จนกลายเป็นลักษณะเด่นของคณะสงฆ์ไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้

  ธรรมยุตของวชิรญาณภิกขุนั้น ไม่ได้มีแต่เรื่องการตีความบัญญัติในพระวินัยเพียงอย่างเดียว แต่มีการเปลี่ยนจุดเน้นของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไทยอย่างสำคัญด้วย วชิรญาณภิกขุอ้างว่าจุดเน้นสำคัญในพุทธธรรมเช่นนี้ตรงกับคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า หรือการกลับไปหาคัมภีร์เดิมแท้ของศาสนา (อันมักเป็นข้ออ้างของการปฏิรูปศาสนาโดยทั่วไป) ผมเข้าใจว่าที่ตีความพระวินัยบางข้อว่า ถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติแท้จริงนั้น ก็คือการ “โฆษณา” นิกายใหม่อย่างหนึ่ง นั่นคือประกาศการกลับคืนสู่พุทธธรรมที่แท้จริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยผ่านวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ในนิกายใหม่ ซึ่งพุทธบริษัทอาจมองเห็นได้ถนัดอยู่แล้ว นับตั้งแต่การนุ่งห่ม

  แต่การสื่อความนัยยะสำคัญของนิกายใหม่ด้วยวิธีนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกัน คือทำให้เข้าใจผิดในเวลาต่อมา แม้แต่ในหมู่พระภิกษุธรรมยุตเองว่า ธรรมยุตเป็นเรื่องของการตีความวินัยบัญญัติใหม่เท่านั้น

  Peter Jackson กล่าวว่า พุทธศาสนาไทยนั้นให้ความสำคัญแก่ความเคร่งครัดด้านแบบแผนระเบียบปฏิบัติ (orthopraxie) มากกว่าความเคร่งครัดด้านหลักธรรมคำสอน (orthodoxy) เรื่องนี้จะจริงเช่นนี้ตลอดมา หรือเพิ่งจริงในระยะหลังเมื่อ ร.5 ทรงปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์แล้ว ผมก็ไม่ทราบ แต่ในการสถาปนาธรรมยุติกนิกายนั้น ผมคิดว่าความเคร่งครัดในหลักธรรมคำสอน (orthodoxy) ก็มีความสำคัญ อย่างน้อยก็สำคัญแก่วชิรญาณภิกขุ

  เท่าที่ผมเก็บเนื้อความจากธรรมบรรยายของพระจอมเกล้าฯ เท่าที่ผมเข้าถึงได้ ผมแทบจะไม่เคยเห็นการพูดถึงการตีความวินัยบัญญัติใหม่ในที่ใดเลย

  เท่าที่ผมจับความได้ เนื้อความจะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

   

  1. สถาปนาความมีศักดิ์สูงสุดของพระไตรปิฎก (ซึ่งท่านเรียกว่าพระบาลีใหญ่) เหนืออรรถกถา, ฎีกา, อนุฎีกา หรือคัมภีร์ใดๆ ที่พระเถราจารย์รุ่นหลังรจนาขึ้น (“ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา”)

  แน่นอนว่าพระไตรปิฎกในฐานะที่เชื่อกันว่าเป็นพุทธพจน์ย่อมมีศักดิ์สูง น่าเชื่อถือกว่าคัมภีร์ใดๆ มานานแล้ว แต่การศึกษาพระพุทธศาสนาของไทยออกจะเน้นที่คัมภีร์อื่นๆ นอกพระไตรปิฎกมาแต่โบราณ เช่น หากดูบรรณานุกรมของหนังสือไตรภูมิพระร่วง ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์นอกพระไตรปิฎกทั้งสิ้น ว่ากันว่าภาษาบาลีของพระไตรปิฎกนั้นง่าย ในขณะที่บาลีของอรรถกถาซึ่งแต่งรุ่นหลังจะยากกว่ากันมาก เป็นไปได้ว่านักปราชญ์พุทธไทย อยากโชว์ความสามารถทางภาษาบาลีมากกว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนา จึงมักใช้คัมภีร์อรรถกถามากกว่าพระไตรปิฎก

  พระจอมเกล้าฯ ทรงชี้ให้เห็นว่าพระไตรปิฎกนั้นมุ่งไปที่เป้าหมายทางศาสนาจริงๆ “ก็ล้วนแต่เป็นทางกถาโลกุตรปฏิสังยุตตาหรือเป็นคำบังคับบัญชาให้ถือศีลบริสุทธิ์จริงๆ ก็คำที่จะแกะและส่อแส่หาสิ่งต่างๆ ที่จะให้เข้าใจศาสนานั้นมีน้อย…” ตรงกันข้ามกับคัมภีร์ประเภทอรรถกถา ฎีกา มักจะเขียนในเชิงล่อเอาลาภ ชอบเน้นเรื่องทานและอานิสงส์ของทาน บางคัมภีร์ยาวถึง 20 ผูก แต่เต็มไปด้วยเรื่องทาน “จะมีคำว่าด้วยศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่มี”


  2. สืบเนื่องจากข้างต้น พุทธศาสนาของพระจอมเกล้าฯ จึงไม่ใช่เรื่องของการทำบุญทำทาน เพื่อสั่งสมบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปในชาติหน้า แต่หมายถึงการเข้าถึงพระนิพพานหรืออุดมคติสูงสุดทางศาสนาต่างหาก การรับพระไตรสรณาคมณ์ และถือศีล 5 ไม่ใช่เพียงแค่ทำดีเฉยๆ แต่เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อบรรลุพระนิพพาน เพราะคนมีศีลย่อมมีสมาธิดีขึ้น “สมาธิตั้งให้มั่น แล้วจึงหันหาปัญญา” แล้วก็จะมองเห็นพระไตรลักษณ์หรืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (“สุนทราปกาสิทธิ์”) จนบรรลุพระนิพพานได้ เมื่อหมั่นรำลึกและวิเคราะห์ให้เห็นอยู่เสมอ เป็นวิปัสสนา

  การปฏิบัติศาสนาของพระจอมเกล้าฯ ไม่ต่างจากคำสอนของท่านพุทธทาส คือไม่ใช่เรื่องของการสั่งสมบุญบารมีเพื่อก้าวหน้าไปในหลายชาติหลายภพจนบรรลุพระนิพพาน แต่เป็นการทำพระนิพพานให้แจ้งแก่ตนเองต่างหาก ผมไม่เคยพบว่าพระจอมเกล้าฯ ทรงกล่าวถึงนิพพานว่า “ที่นี่ เดี๋ยวนี้” อย่างท่านพุทธทาส แต่นัยยะของคำสอนก็ชัดในตัวอยู่แล้ว และส่วนนี้หายไปในการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ในสมัย ร.5 หรือปฏิรูปศาสนาในมาตรฐานธรรมยุตระลอก 2

  หากความเข้าใจของผมไม่ผิด การตีความพุทธธรรม “แบบใหม่” อย่างที่พระจอมเกล้าฯ ทรงสอนนั้น ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไพศาลแก่พุทธศาสนาไทยทีเดียว และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลักธรรมคำสอนหรือ orthodoxy แน่นอน


  3. วชิรญาณภิกขุมีความระแวงหรือไม่ค่อยไว้วางใจพระภิกษุนอกธรรมยุติกนิกายหรือไม่ ผมคิดว่าค่อนข้างไม่ค่อยวางพระทัยและไม่ค่อยเห็นด้วยที่พระภิกษุมักอยู่พ้นออกไปจากการตรวจสอบของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือชาวบ้าน เพราะพระภิกษุเองก็นิยมสอนหรือตีความพระธรรมให้ตนเองศักดิ์สิทธิ์จนคนอื่นล่วงละเมิดมิได้

  แต่ตรงกันข้ามกับที่มักจะพูดกันก็คือ พระราชนิพนธ์ที่ติเตียนพระสงฆ์ไทยว่าปฏิบัติไม่ชอบด้วยพระวินัยกลับไม่มี หรือผมไม่เคยพบ แต่ดูท่านจะระแวงไม่ไว้วางใจพระภิกษุอื่นๆ ทั้งหมด ไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้น แต่เลยไปถึงลังกาด้วย โดยเฉพาะที่ได้เขียนตำรับตำราทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เพราะเมื่อท่านศึกษาแล้ว ท่านพบข้อความที่ท่านเห็นว่าไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้าง หรือถึงขนาดเจตนาบิดเบือนพุทโธวาทเพื่อประโยชน์ตนก็มีบ้าง เป็นต้น

  ส่วนความศรัทธาต่อพระสงฆ์ในเมืองไทยนั้น ท่านยกขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเจตนาเดิมของพระพุทธศาสนาหลายอย่าง เช่น ท่านทรงอธิบายว่า ในพระอรรถกถานั้นท่านไม่ให้รังเกียจพระสงฆ์ ซึ่งหมายความถึงคณะสงฆ์ (องค์กรของผู้ใฝ่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ) แต่พระภิกษุไปตีความประหนึ่งว่า บุคคลที่เป็นพระภิกษุก็นับเป็นพระสงฆ์ในความหมายนั้นไปด้วย (“ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา”) กลายเป็นว่าการรังเกียจบุคคลในภิกษุภาวะ เป็นสิ่งไม่ควรทำไปด้วย

  หรือความเชื่อที่ว่าเมื่อพระภิกษุจะมรณภาพ หาควรมรณภาพทับผ้าเหลืองไม่ ดังนั้น ในสมัยของท่าน พระภิกษุชราที่เจ็บป่วยใกล้จะละสังขาร จึงนิยมสึก เพื่อมิให้ต้องตายทับผ้าเหลืองอันถือว่าเป็นผ้ากาสาวพัสตร์ศักดิ์สิทธิ์ พระจอมเกล้าฯ อธิบายว่าความเชื่ออันนี้ไม่มีในพุทธดำรัสตรงไหน เป็นความเชื่อที่พระสร้างขึ้นให้ฆราวาสเห็นเป็นเพศศักดิ์สิทธิ์จนใครๆ ก็ล่วงละเมิดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือชาวบ้านธรรมดา

  ดังนั้น ในความเห็นของพระจอมเกล้าฯ พระภิกษุแต่ละรูปเป็นเพียงบุคคล ย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือตั้งข้อรังเกียจได้ แต่พระสงฆ์ในความหมายถึงองค์รวมต่างหาก ที่ไม่ควรไปล่วงละเมิด

  ถ้าคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างฆราวาสกับพระที่มีมาในพุทธศาสนาไทยตั้งแต่โบราณ ธรรมยุติกนิกายของพระจอมเกล้าฯ จึงเป็นคำสอนที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินพอสมควรทีเดียว และประเด็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบกันเองระหว่างพุทธบริษัทดังกล่าว ก็หายไปในการปฏิรูปธรรมยุตระลอกที่สองเหมือนกัน


  4. ธรรมยุตของพระจอมเกล้าฯ เน้นเรื่องใจเป็นใหญ่เหนือพิธีกรรม หรือการกระทำทางร่างกายและวาจา

  พระราชนิพนธ์เรื่องหนึ่ง (“คำสอนให้ผู้ปฏิบัติรู้ในทางที่ชอบ”) ทรงอธิบายว่า การนับถือพระพุทธศาสนานั้น ต้องตั้งใจให้ตรงกับเป้าหมายหรืออุดมคติของศาสนา นั่นคือเพื่อหนีทุกข์ ไม่ใช่เพราะนับถือตามๆ กันมา เมื่อกราบไหว้บูชาพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูป ก็ต้องทำใจว่า ได้กราบไหว้บูชาพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้อะไรไปหมดทุกอย่าง มีใจโน้มน้าวไปทางที่จะทำตามคำสอน กราบไหว้บูชาพระธรรม ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่กราบไหว้ใบลาน ฯลฯ

  คำสอนของพระพุทธศาสนานั้นสรุปลงเหลือเพียงศีล สมาธิ ปัญญา ท่านเสนอให้ภาวนาด้วยการทำมรณานุสสติอยู่เนืองๆ (“สุนทราปกาสิทธิ์”)

  ทั้งหมดเหล่านี้ ท่านอาจารย์ไพศาลท่านอธิบายว่า ธรรมยุติกนิกายของพระจอมเกล้าฯ คืออธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ ให้เป็นเรื่องของชาตินี้ และในลักษณะที่ท่านเรียกว่าเหตุผลนิยม

  จะว่าจริงก็จริงอย่างที่ท่านอาจารย์ไพศาลว่าหมดนะครับ เพียงแต่ผมคิดว่ามันมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ไม่ตรงกับความเปลี่ยนแปลงทางปัญญาที่ฝรั่งบรรยายไว้ทีเดียวนัก เช่นพระจอมเกล้าฯ พูดถึงอดีตพุทธเจ้าพระองค์แรก คือพระพุทธทีปังกร และการปวารณาของพระพุทธเจ้าองค์ของเราในปัจจุบันอย่างจริงจัง จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลนิยมก็กระไรอยู่

  ผมก็ไม่มีปัญญาจะหาศัพท์อะไรที่ไม่ได้แปลฝรั่งมา เพื่อเรียกความเปลี่ยนแปลงทางปัญญาของวงการพุทธศาสนาไทยในสมัยที่พระจอมเกล้าฯ ทรงสถาปนาธรรมยุติกนิกายได้ แต่อยากยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงด้านหลักธรรมคำสอนของธรรมยุตมีความสำคัญกว่าหลักปฏิบัติด้านพระวินัย แต่ในภายหลัง กลับไปถือเอาวัตรปฏิบัติเล็กๆ น้อยๆ ของพระธรรมยุติว่าเป็นหลักใหญ่ของการปฏิรูปศาสนาครั้งนั้น

  การปฏิรูปศาสนาด้านหลักธรรมคำสอนของพระจอมเกล้าฯ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของธรรมยุติกนิกายนี้ ถูกลืมเลือนหรือไม่ค่อยได้รับความสำคัญในการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ใน ร.5 ลงมา เช่น ไม่ให้ความสำคัญแก่โลกุตรธรรมอีกต่อไป และเนื่องจากต้องการใช้พระสงฆ์เป็นเครื่องมือของรัฐ จึงทำให้รัฐมีอำนาจเหนือคณะสงฆ์ แต่ไม่ต้องการให้อุบาสกอุบาสิกาตรวจสอบคณะสงฆ์ได้อย่างที่พระจอมเกล้าทรงชี้เอาไว้ พระสงฆ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐไปแล้วจึงไม่ต้องการให้ชาวบ้านตรวจสอบ

  ตกมาถึง ร.6 หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาถูกนำมารับใช้ชาติ และสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเปิดเผยเลย โลกุตรธรรมจึงยิ่งมีประโยชน์น้อยลงไปอีก

  ท่านอาจารย์ไพศาลได้อธิบายความแปรเปลี่ยนตรงนี้ไว้ดีแล้วในหนังสือพุทธศาสนาไทยในอนาคต

  0000

   

  เผยแพร่ครั้งแรกใน: มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2559
  ที่มา: matichonweekly.com

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai